Socialt föreningsbidrag

Föreningar som arbetar med sociala frågor kan ansöka om föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ansökningsperiod och fördelning av 2021 års sociala föreningsbidrag har ägt rum. Nästa gång tillfälle att ansöka blir våren 2022.

Vilka föreningar kan få socialt föreningsbidrag?

För att kunna få det som kallas socialt föreningsbidrag, ska föreningens verksamhet fungera som ett komplement till social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Dessutom måste följande vara uppfyllt:

Föreningen

  • är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla
  • har en vald styrelse, valda revisorer och genomför årsmöte där verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredras och hanteras
  • tar ut medlemsavgift och kan uppge antalet medlemmar
  • bedriver en kontinuerlig och utåtriktad verksamhet inom Mölndals stads gränser.

Kriterierna för socialt föreningsbidrag finns i sin helhet i dokumentet "Kriterier avseende socialt föreningsbidrag". Pdf, 44.1 kB.

Två slags sociala föreningsbidrag

Det finns två slags sociala föreningsbidrag som föreningar kan söka, grundbidrag och riktat föreningsbidrag.

  • Grundbidrag
    Syftet med grundbidraget är att stötta föreningar med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för att driva och utveckla verksamheten. Hur stort bidrag en förening får, baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen.

  • Verksamhetsbidrag
    Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att stärka föreningars verksamhet. Vid fördelningen läggs särskild vikt vid föreningars ansökan vars verksamhet prioriterar aktiviteter som kan bidra till att uppnå de förväntade resultat och de prioriterade fokusområden som nämns i verksamhetsplan.

Ansökningsperiod och fördelning

Ansökningsperioden infaller alltid på våren och 2021 års ansökningsperiod är slut. Ansökan, som görs via e-tjänst, var i år öppen fram till den 30 april och fördelningen av det sociala föreningsbidraget ägde rum i maj med beslut på social- och arbetsmarknadsnämndens möte den 27 maj.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad