Bilda förening

Är ni en grupp som brinner för ett gemensamt intresse? Då kan ni bilda en förening ganska lätt.  I föreningen kan man utveckla ett engagemang eller en idé tillsammans med andra under demokratiska former.

När man startar en förening ska man ha en tillfällig styrelse, en interimsstyrelse. Denna skriver förslag till stadgar. Stadgarna är föreningens regler. Dessa stadgar diskuteras och beslutas om på föreningens första medlemsstämma / årsmöte.

När man har beslutat om stadgar, namn och styrelse är en ideell förening, som är en juridisk person, bildad.

Årsmötet är det viktigaste mötet i föreningen. Då väljer alla medlemmar en styrelse, valberedning och revisorer. Det är även årsmötet som bestämmer vad föreningen ska arbeta med. Styrelsen leder föreningens arbete mellan medlemsstämmorna.

Du kan få mer information och kunskap om att bilda och verka i en förening i vår broschyr "Att bilda en förening" Pdf, 39.6 kB. och på forening.se

Du är välkommen att kontakta Föreningsservice om du har några frågor.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad