Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hälsa och livsstil

I Mölndal finns goda förutsättningar för hälsosamma val. Här finns massor av olika aktiviteter för både kropp och själ. Du har också många möjligheter att träffa andra och umgås.

Din hälsa påverkas av många olika faktorer. Goda levnadsvanor, ett nätverk av familj och vänner, en meningsfull sysselsättning, bra boendemiljö, en stabil ekonomi, utbildning och att kunna påverka ditt eget liv är exempel på faktorer som bidrar till en god hälsa.

Du som är förälder eller på annat sätt viktig vuxen i barns liv kan hitta inspiration och kurser som stöd i föräldraskapet.

Drogförebyggande arbete med idrottsföreningar

En del i arbetet med folkhälsa är att främja en idrott fri från alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS. Mölndal stad har tillsammans med idrottsföreningar i Mölndal gjort en gemensam ANDTS-policyPDF, checklista och handlingsplan.PDF

Kontakt

Jessica Dahlström
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0721-88 53 37
jessica.dahlstrom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-10 09.21