Hbtq-labbet

Hbtq-labbet är en mötesplats för dig som identifierar dig som hbtqia+ och är 12-19 år. Även du som inte riktigt vet men tror att du är hbtqia+-person är varmt välkommen.

Hbtq-Labbets banderoll i regnbågsparaden West Pride 2017. Foto: Kim Henriksson

Under våra träffar brukar vi fika, dela tankar och upp­levelser kring hbtqia+ och planera aktiviteter till­sam­mans. Det är vi i gruppen som tillsammans kommer överens om innehållet i våra träffar med stöttning från våra fritidsledare.

Hbtq-labbet är en mötes­plats av och för hbtqia+-personer där hbtqia+ är norm och där alla deltagare har möjlig­het till delaktighet och inflytande.

Alla i gruppen deltar på olika sätt, utifrån egna villkor och förut­sättningar.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om Hbtq-labbet och hur du kan delta, kontakta vår ansvariga fritidsledare, se kontakt­uppgifter nedan. Du kan också mejla oss på hbtqlabbet@molndal.se.

Vi träffas vanligtvis varannan tisdag jämna veckor och det är gratis att vara med.

Följ Hbtq-labbet på Instagram.

Kontakt

Sofia Stjernfelt
Fritidsledare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0737-64 57 87
sofia.stjernfelt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad