Särskilda villkor med anledning av coronaviruset

Information till dig som bokar lokal och anlägg­ning av kultur- och fritids­­förvaltningen i Mölndals stad

Vad gäller vid bokningar?

Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar har öppet som vanligt.

När det gäller aktiviteter i loka­ler som bokats genom kultur- och fritids­för­valtningen är det ni som ansvarig förening eller arrangör som själva bestäm­mer om ni ska ha era aktivi­teter som vanligt, eller ställa in. Detta gäller oavsett vilken sorts akti­vitet det handlar om.

Vi behöver fortfarande ta hän­syn till varandra för att minska smittsprid­ningen. Där­för upp­manar vi dig som hyr eller vistas i våra lokaler och anlägg­­ningar att stanna hem­ma om du har förkylnings­symtom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Samma riktlinjer gäller för vår personal.

Vid avbokning

Observera att avboknings­av­giften för föreningar, aktörer och arran­gör­er som bokat lokaler och anläggningar av kultur- och fritids­förvaltningen är åter­införd.

Kontakt

Lokalbokningen
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
031-315 16 60
Telefontid
må –fr, kl. 9.30–12.00
lokalbokningen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad