Lekplatser

I Mölndal finns många tillfällen till lek. 59 kommunala lekplatser ger dig mycket att välja på. Här finns de små lek­platserna som passar för de yngsta, lekplatser med stora klätterställningar som utmanar de större barnen, och det finns vackert belägna lek­platser där vuxna kan njuta av utsikten.

Lekplats med gult konstgräs och tre olika gungor samt ett lekhus.

Lekplatstyper

I kommunen finns tre typer av lekplatser:

  • Närlekplatserna är de minsta och passar bäst för mindre barn.
  • Kvarterslekplatserna är lite större, där finns fler lekredskap och ofta finns det också en gräsplan att sparka boll på.
  • Stadsdelslekplatserna är de största lekplatserna och har många olika lek­red­skap. Hit är det värt att göra en utflykt för picknick eller en familjedag.

Dessutom finns det till exempel näridrottsplatser där de större barnen kan utöva olika sporter eller nyttja hinderbana och utegym för dig som vill träna.

Hitta lekplatser

lekplatskartan kan du se var alla stadens offentliga lek­platser ligger. I flikarna längre ner kan du läsa mer om de olika lekplatserna.

Hundfria lekplatser

Du får inte ta med dig hund till lekplatsen.

Rökfria lekplatser

Enligt lag är det förbjudet att röka på lekplatserna.

Berghemsgatans lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Berghemsgatans lekplats är en naturlekplats med gräsytor, vindskydd och ett par mindre lekskulpturer.

Hitta hit: Berghemsgatan / Bergkroken 10-12, karta Berghems­gatans lekplats.

En gräsyta med olika betongfigurer och stora grenar utlagda. I bakgrunden syns ett vindskydd i trä.

Berghemsgatans lekplats.

Berghällsgatans lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Lekplatsen ligger i Kikås. Här finns två gungdjur, en sandlåda, gungor och ett klätter­hus för lite mindre barn. Om du går upp en bit på berget har du en fantastisk utsikt över Mölndal och Fässbergsdalen.

Hitta hit: bakom Berghälls­gatan 4-6, karta Berghälls­gatans lekplats

En lekplats med gungor, lekhus, sandlåda och mindre gungdjur. Runt om sandlådan är det grönt gräs och lummiga träd.

Bifrostparkens lekplats

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Här finns DJ-bås, studsmattor och klätternät. I närheten finns också en hinderbana och övrig utrustning i Bifrostparken.

Hitta hit: Utsädesgången. Karta Bifrostparkens lekplats.
Närmsta busshållplats är Bifrost.

Ett stort klätternät som en pyramid sträcker sig mot himmelen. I bakgrunden syns studsmattor och en idrottsplan.

Brovaktareleken

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Kristinedal, nära skogskanten där Bohus­leden går upp till Norra Lång­vattnet. Lekplatsen är tillgäng­lighetsanpassad och har gung­djur, gungor, lekhus, volträcke och rutschkana.

Hitta hit: Västra Brovaktare­gatan, karta Brovaktareleken

En stor grön gräsmatta. I förgrunden en röd rutschkana, längre bort syns gungor, lekhus och sandlåda.

Dressaregatans lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Stensjö­backe. Här kan du gunga i gungorna eller på gung­djuren, leka i klätterställningen med rutschkana eller sitta lugnt och gräva i sand­lådan. En solig dag passar den stora gräs­mattan fint till bollspel!

Hitta hit: Dressaregatan, karta Dressaregatans lekplats

En stor sandlåda med ett lekhus, gungor och leksaker. Vid sidan om sandlådan finns två bänkar och rödblommiga buskar.

Eklanda Bäcks lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

En liten lekplats som ligger vid gångvägen väster om Eklanda Bäck. Här finns en klätter­ställning med rutschkana, en sandlåda och ett gungdjur som liknar en fisk. Från sittplatsen kan du se den vackra träbron som går över bäcken.

Hitta hit: Bäckstensgatan, karta Eklanda bäcks lekplats.

Ett lekhus med en rutschkana står i mitten av en grusplan omgiven av lummiga träd. En sandlåda finns till vänster. I bakgrunden skymtas ett par sittbänkar.

Eklanda Höjds lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats. 

Du är välkommen att baka sandkakor i sandlådan, klänga i klätterställningen och ta en ridtur på gungdjuret - både du och en kompis får plats! För vuxna finns bänkar att sitta och vila på medan barnen leker.

Hitta hit: Västra Eklanda höjd, karta Eklanda Höjds lekplats

En sandlåda omgiven av gräsmatta. I förgrunden syns två parkbänkar. I Sandlådan står ett litet lekhus med en rutschkana.

Eklanda Skogs lekplats

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen är tillgänglighets­anpassad och en samlingsplats för hela området. Här finns gungor, en stor klätterställning med klättervägg och rutsch­kana, klätterställ­ning med nät, volträcke, piruett, hoppsan, sjögång och bollplank. Intill lek­platsen finns det gräskullar, en häcklabyrint och en gammal stenmur med stora buskar.

Hitta hit: Mitt i grönområdet mellan Eklanda skog och Eklanda Hage, karta Eklanda Skogs lekplats

En stor parkyta med flera lekredskap. Klätterställning, gungor och gungdjur.

Ekriskans lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i ett litet grön­område i Balltorp, skyddat från biltrafik inne i bostads­­området. Cykelvägen som går runt lek­parken passar bra för trehjul­ing­srally. Här finns bland annat en gungställning och ett lekhus med rutschkana. Eller så kan du leka bergsbestigare på klätter­väggen.

Hitta hit: Gundas gata, karta Ekriskans lekplats.

En sandlåda med gungdjur, rutschkana och lekhus.

Flinteleken

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Under hösten 2023 bygger vi om och förnyar Flinteleken. Se skiss på hur lekplatsen kommer bli Pdf, 1.2 MB..

Hitta hit: Flintegatan, karta Flintegatans lekplats.

En klätterställning med gummimattor under omgärdade av gula radhus.

Flygelleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen finns i Solängen och ligger vackert mitt i den grönskande parken. Den har trafiktema på lekutrustning och utformning. Vid lekplatsen finns äng, boulebana och bollplan.

Hitta hit: Flygelgatan, karta Flygelleken.

Flygeleken. En lekplats med trafiktema, dels lekhus med "mack-känsla" och trafikskyltar. Rutschkana syns i bakgrunden.

Grangatans lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Kikås och har bland annat kompisgunga, klätterställning, rutsch­kana, fotbolls­mål och sandlåda. Det finns också sittplatser för dig med trötta ben.

Hitta hit: Grangatan, karta Grangatans lekplats.

En stor lekplats med bland annat rutschkana, sandlåda, gungdjur. Den är omgiven av härlig grönska. Under gungorna är det mjuka mattor i röda och blåa färger.

Hagåkersleken

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Bosgården. Här finns det en gungställning med sex gungor, där hela kompisgänget får plats sam­tidigt. På lekplatsen hittar du också lekhus med rutschkana, lekhus, sjögång, balanslek och "Televinken"-karusell.

Hitta hit: Hagåkersgatan, karta Hagåkersgatans lekplats.

En stor sandlåda med lekhus och karusell i. Flerbostadshus i bakgrunden.

Huleleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

I Hulelyckan ligger denna lek­plats som har något för alla. För de minsta barnen finns sandlåda och gungdjur. De lite äldre barnen har gungor, lekhus med rutschkana och klätternät. För de större barnen finns här klätterställning, balansbräda, fotbollsmål och basketplan med mål.

Hitta hit: Vitvingegatan, karta Hulelekens lekplats.

I en stor sandfylld yta står ett lekhus med rutschkana, klätterställning och snurrkarusell.

Hökegårdsgatans lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Sörgården. Här hittar du sandlåda, gung­djur, gungor och lekhus med rutschkana. Bredvid lekplatsen ligger en kulle som passar fint för att åka pulka på vintern.

Hitta hit: Hökegårdsgatan. Karta Hökegårdsgatans lekplats.

ett lekhus står i en sandlåda. I bakgrunden syns gungor.

Krokslätts Torgs lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

På den här lekplatsen, som ligger alldeles bredvid torget, passar det bra att leka sjörövare. Här kan du gunga på en haj, klättra i en piratbåt eller balansera på en öde ö. Alla kan vara med och leka eftersom lekplatsen är tillgänglighets­anpassad.

Hitta hit: Krokslätts torg. Karta Krokslätts torgs lekplats.

Lekhus, gungor och gungdjur står i sandlåda. Runtomkring växer träd och buskar. I bakgrunden syns flervåningshus.

Kvarnbyparkens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Under vecka 44 - 49 pågår renovering av stödmur och gata och lekplatsen är stängd under tiden. Vi hänvisar till andra lekplatser i närheten.

Lekplatsen ligger i den lilla parken bakom Kvarnbygården. Här finns kvarnhjuls­stenar som du kan använda som bord, en klätterställning och härliga lekskulp­turer. Alla skulpturer och gungdjur föreställer djur som finns på bondgården.

Hitta hit: Royens gata, Karta Kvarnbyparkens lekplats

En gungställning i trä med gungor av gummi. Marken under gungorna har sand. I bakgrunden syns en klätterställning.

Landshövdingegatans lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Krokslätt, nära Safjällets naturreservat. Här hittar du sandlåda, gung­djur, gungor, klätterställning och en balansbom. I skogs­kanten kan du bygga kojor eller segla med barkbåtar i den lilla bäcken.

Hitta hit: Landshövdingegatan, mellan Krokslättsskolan och Krokslättsvallen. Karta Landshövdingegatans lekplats

En lekplats med gungdjur, klätterställning, gungor och sittbänkar. Gröna träd står i bakgrunden.

Matildebergs lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Den här lekplatsen nära gränsen till Göteborg har både rutschkana, gungor, fjäder­djur och en sandlåda. Det finns också möjlighet att sparka boll på gräsmattan eller upptäcka naturområdet i närheten med stora träd och spännande buskar. Vuxna som vill ta det lugnt kan slå sig ner på sitt­platsen i söderläge. 

Hitta hit: Torsgatan, Karta Matildebergs lekplats.

En lekplats mitt på en öppen gräsyta. En rutschkana och gungor syns.

Ormåsleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats

Ormåsleken är byggd 2022 och ligger i en park. Här finns sandlåda, gungor, klätterställning, lekhus, gungdjur och rutschkana. Bänkar och bord finns för din medhavda picknick eller om du bara vill sitta ner och ta det lugnt.

Hitta hit: Enerbacksgatan 39, mitt emot Ormås förskola. Se karta Ormåsleken.

Ormås lekplats, sittbänkar, gungor och lek- och klätterhus.

Pepparredsleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

I en glänta i skogen i Balltorp ligger Pepparedsleken, en lek­plats där du till exempel kan gunga i kompisgungan eller klättra och gå balansgång över stockar och stenar. Men se upp när du balanserar över den stora ödlan, så att den inte hugger dig! Här finns även grillplats.

Hitta hit: Gundefjällsgatan, karta Pepparredsleken.

En lekplats med gungor, klätterställning, lekdjur och sittplatser mitt i en vackert grön skogsdunge.

Prytzleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen ligger i en fin liten park mellan Prytzgatan och Åbybergsgatan i Broslätt i närheten av Mölndals innerstad. I det stora lekhuset får man bra utsikt över hela parken, här finns en lång rutschkana och en tillgänglighetsanpassad trappa. Utöver lekhuset finns det gungor, piru­etter, och snurr­koppar. Här finns också en sand­låda, där man kan baka sand­kakor, och en bambuskog där man kan leka spännande lekar. På gräsmattan bredvid finns fot­bollsmål. I anslutning till lek­platsen finns det en parkerings­plats för rörelsehindrade.

Hitta hit: Prytzgatan, karta Prytzgatans lekplats

Ett stort lekhus i trä med en rutschkana. Framför står en gunghäst och i bakgrunden skymtar gungor.

Rävekärrsleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Tillgänglighetsanpassad lek­plats som ligger vid Alebäcken i Rävekärr. Bland annat finns här en tio meter lång orm att balan­s­era på, en klätter­ställ­ning med rutsch­kana, och fyra vanliga gungor och en kompis­gunga. Spana in räven på sitt­stocken! Här finns också en stor fotbollsplan och en stor basketplan.

Hitta hit: Rävekärrsgatan - Sandbäcksgatan. Karta Rävekärrsgatans lekplats.

En stor lekplats med gungor, gungdjur, klätterställning och basketplan

Sadelgatans lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Åby. Vuxna kan ta igen sig på en bänk vid sandlådan. För barnen finns gungor och lekhus med rutsch­kana. Det finns en basket­korg, och klätter­ställ­ningen och vippgungan ser inte ut som på andra lekplatser. Kom hit så får du se!

Hitta hit: mellan Sadelgatan och Seldonsgatan, karta Sadelgatans lekplats

En lekplats med gungor, lekhus och sandlådor.

Sjöstigens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Helenevik, nära Rådasjön. Här finns sand­låda, fjädergungdjur, gungor och lekhus med rutschkana. En stor gräsmatta finns intill för spontan lek.

Hitta hit: Sjöstigen 2, karta Sjöstigens lekplats

En liten lekplats med sandlåda, gunga och lekhus.

Solängsparkens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger som en grön oas mitt i villaområdet och har lek för stora och små. Här finns gungor, en klätterställning och gräsmattor att springa på. För dig som tycker om att sporta finns både basketkorg och bordtennisbord.

Hitta hit: Tingsbogatan - Österängsgatan, karta Solängsparkens lekplats

En lekplats med sandlåda, gunga, klätterhus och basketplan.

Stadsparkens lekplats

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Äventyrslekplats i backen nedanför kyrkan. Gungor, klätterlek, sandlåda, rutschkanor, sittplatser och grillar finns. Stadsparken erbjuder stora gräsytor för spel och rörelse. Här nära finns också en aktivitetsbox från Piffl där du kan hyra lek och spelmaterial för de stora gräsytorna i parken.

Hitta hit: Häradsgatan, karta Stadsparkens lekplats

I en backe finns två rutschkanor. En trappa går upp till toppen där den ena rutschkanan ser ut som en luftballong.

Stenlidens lekplats

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen ligger i Toltorps­dalen och är tillgänglighets­anpassad. Lekhuset med rutsch­kana har en trappa som är lätt att ta sig upp i. Det finns flera olika lekhus, en klätter­ställning, gungor och gung­bräda, en gräsmatta med fotbollsmål och en grusyta där du kan spela boule.  

Hitta hit: Stenliden 3-7, karta Stenlidens lekplats.

En lekplats med flera olika färggranna lekmaterial mitt i ett bostadsområde.

Stensjöleken,

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen ligger vid Stensjö strandpromenad och den är delvis tillgänglighets­anpassad. Det finns lekredskap för både mindre och större barn. Några exempel är kompisgunga, klätterlek, sandlåda, balans­gång, linbana och 5-gunga. Hela lek­platsen är byggd med naturmaterial som harmoni­serar med omgivningen. Utform­ningen erbjuder sitt­platser med utsikt över sjön och överblick över lekområdet. Bland fruktträden finns häng­mattor för den som vill ha en stund i lugn och ro.

Hitta hit: Stensjön strandpromenaden, karta Stensjöleken.

En lekplats med utrustning i trä. Gunga, klätterhus, rutschkana och linbana.

Störtfjällsleken, Störtfjällsgatan

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Trädgården, bredvid Kvarnbyskolan. Lekredskapen är främst anpassade för lite äldre barn. Här finns många lekredskap som du kan öva upp din balans på.

Hitta hit: Störtfjällsgatan. Karta Störtfjällsgatans lekplats.

En lekplats med sand, snurrlek och klätterställning.

Södermalms lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Lekplatsen ligger på Söder­malmsbrinken på Södermalm. En liten mysig lekplats som har en fin sittplats när du ska fika. Det finns en kort rutschkana här, även gungor och gungdjur.

Hitta hit: Södermalmsbrinken, karta Södermalms lekplats.

En lekplats med olika lekutrustning mitt i ett bostadsområde.

Torallaparkens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

På lekplatsen finns en sandlåda med bakbord, en gungställning och ett lekhus med rutschkana. På lekplatsen finns också sitt­platser och mjuka gräskullar att springa på. Torallaparken, där lekplatsen ligger, är en vacker park med mycket växtlighet.

Hitta hit: Torallagatan, karta Torallaparkens lekplats.

En lekplats med rutschkana i en vackert grön omgivning.

Åbykullens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

På Åbykullen, i höjd med Fyr­åkersgatan finns en lekplats mitt bland träd och växt­lighet. Det finns en klätterställning och små lekhus där barnen kan låta fantasin flöda. En 18 meter lång rutschkana går utmed kullen.

Hitta hit: Karta Åbykullens lekplats

En lekplats i naturen med lekhus och sittplatser.

Östersnäs lekplats, Östersnäsvägen

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

En liten lekplats i Sjövalla, nära Rådasjön och Gunnebos ströv­områden. Här kan du gunga på gungdjuren och gungorna eller glida nerför rutschkanan på klätterställ­ningen.

Hitta hit: Östersnäsvägen, karta Östersnäs lekplats.

En lekplats med gungställning i närheten av ett bostadsområde.

Frälseängens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger skyddad mellan husen i Bölet. Barnen kan springa och leka på den stora gräsytan. Vuxna kan sitta och vila på bänkarna. Lekplatsen har bland annat rutsch­kana, ett litet lekhus, gungställning och gunghästar.

Hitta hit: Frälseängsvägen, Karta Frälseängens lekplats.

En lekplats mitt i ett bostadsområde. Lekhus, gungor och sandlåda.

Märgelvägens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Märgelvägens lekplats är en liten lekplats i ett radhusom­råde, Här kan du leka och ha roligt i sandlådan, med gung­djuren och i lekhuset med rutschkana. Vuxna kan slå sig ner på sofforna och ta det lugnt en stund.

Hitta hit: Märgelvägen, Karta Märgelvägens lekplats.

En lekplats med sandlåda, lekhus, liten rutschbana och sittplatser.

Nordgårdsvägens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i skogskanten vid stigen som leder till Strete­red. Gunga, rutscha ner för rutschkanan eller öva balans på balanslekredskapen. Har du med dig en boll kan du träna på straffsparkar mot fotbolls­målen.

Hitta hit: Nordgårdsvägen, Karta Nordgårdsvägens lekplats.

En lekplats med gungor, sandlåda, lekhus och sittbänkar.

Pilvägens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger mellan Pil­vägen och Bokvägen i Apel­gården, bland småhus och villor. Förutom spännande lekställningar finns det även sandlåda, gungdjur och boule­bana här. Prova multipondo-gungan! Du kanske också vill ta med dig en boll för att spela vid fotbollsmålen. 

Hitta hit: Pilvägen, Karta Pilvägens lekplats

En lekplats i Kållered med stort lekhus och gungdjur i en sandlåda.

Skafteleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen ligger vid Skafte­vägen i Hallen. Här finns många olika saker att ha kul med: gungor, lekhus, rutschkana, klätterställning, fotbollsmål och en basketplan. Om vintern kan du åka pulka nerför kullarna.

Hitta hit: Skaftevägen, Karta Skafteleken.

En lekplats i ett fint grönområde i Kållered med lekdjur och rutschkana.

Stenmursvägens lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Stenmursvägens lekplats är en liten lekplats i ett radhusom­råde. Här kan du leka och ha roligt i sandlådan, med gung­djuren, gungorna och i lekhuset med rutsch­kana. Vuxna kan slå sig ner på sofforna och ta det lugnt en stund.

Hitta hit: Stenmursvägen, Karta Stenmursvägens lekplats.

En lekplats med gungor, rutschkana, sandlåda och sittplatser i en pergola. marken är täckt av grönt konstgräs och en grusad gång löper nid sittplatserna.

Våmmedalsleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

På den här lekplatsen kan barn i alla åldrar ha roligt. Vill du baka sandkakor, klättra högst upp i tornet eller spela boule? Den stora stenen på lekplatsen har en gång i tiden använts som bro. Lekplatsen ingår i Kållereds näridrottsplatser.

Hitta hit: Våmmedalsvägen, se karta Våmmedalsleken.

Lekplats vid Våmmedalen.

Bilder på lekplatserna i Lindome är på gång.

Bräcka lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Lekplatsen ligger fint i en backe, nära gångvägen i natur­området mellan Bräcka­vägen och Gamla Riksvägen. Här finns bland annat ett lekhus. Eller kan det vara ett slott? Eller ett skepp? För de vuxna finns en skön sittplats i solen.

Hitta hit: Bräckavägen, se karta Bräcka lekplats.

En lekplats vid Bräckavägen i Lindome med gungor, sandlek och lekhus.

Drabergsleken

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger skyddad för biltrafik i kanten av skogen. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Lindome. Här finns sandlåda, gungdjur, gung­ställ­ning, lekhus med sandlek och en rutschkana. Om du tar med en boll kan du öva mot fotbolls­målen här.

Hitta hit: Drabergsvägen - Bergavägen, se karta Drabergsleken.

En lekplats i Lindome med lekhus i sandlåda.

Espås lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

En liten lekplats i skogskanten, i Espås nära Tulebosjön. Här kan du baka kakor i sandlådan, klättra i klätterställningen eller gunga på olika sätt. För den äventyrliga kan det också vara roligt att bygga kojor i skogen eller undersöka den gamla sten­muren som ligger vid sidan av lekplatsen.

Hitta hit: Högkullevägen, se karta Espås lekplats.

En lekplats med grönt gräs, gungor och sandlåda med lekhus.

Flintstens lekplats, Flintstensvägen

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i ett litet naturområde mellan Flintsten­vägen och Diamantvägen i Valåsdalen. Här kan du gunga på gungorna, leka i sandlådan eller klättra i klätter­ställningen med rutschkana och klätter­vägg. Bredvid lekplatsen ligger också en fotbollsplan.

Hitta hit: Flintstensvägen, se karta Flintstens lekplats.

En lekplats med sandlåda, gungor och lekhus med rutschkana ligger vackert i grönskande omgivning.

Floraleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Lekplatsen ligger bredvid gång­bron som går över järnvägen och Gamla Riksvägen i Lindome. Den är tillgänglighets­anpassad för att alla ska kunna leka där. Här finns bland annat gungor, klätterställning, lekhus och en sandlåda. Du kan sätta dig i paviljongen för att få skydd mot regn och sol.

Floraleken ska byggas om under 2024.

Hitta hit: Sagbäcksvägen, se karta Floraleken.

En lekplats med olika lekutrustning samt vid och solskydd i rött trä.

Fredsmötesleken

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen byggdes i samar­bete med Fagereds byalag. För de minsta finns sandlåda och gungdjur och de större barnen kan gunga på gungbrädan eller leka i klätter­ställningen. Även vuxna kan vara med och spela basket eller bordtennis. Lek­platsen är omgärdad med staket för högre säkerhet.

Hitta hit: Elof Lindälvs väg Lindome, se karta Fredsmötesleken.

En lekplats med olika lekutrustning. Även pingisbord, basketkorg och fotbollsmål syns. Runt om på marken ligger olika leksaker utspridda.

Gastorpsleken

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger i Gastorps­området nära Skånhällaskolan. Du kan baka sandkakor i sand­lådan, gunga på gungorna och leka i lekhuset med rutschkana. I närheten av lekplatsen ligger en bollplan, boulebanor och en hundrastgård.

Hitta hit: Fågelstensvägen, Lindome. Se karta Gastorpsleken.

En lekplats i Gastorp med lekhus och utrustning.

Humlevägens lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Den lilla lekplatsen ligger inne i villaområdet i Bräcka. Här finns det bland annat en rutschkana, gungor och sandlåda med bak­bord och ett lekhus.

Hitta hit: Humlevägen, Lindome. Se karta Humlevägens lekplats.

En lekplats med gungor och andra leksaker.

Höganäs lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger vid södra delen av Gamla Bergavägen, i en talldunge som ger skön skugga under soliga sommar­dagar. Du kan gunga på vanliga gungor eller fjäder­gungor och leka i lekhuset.

Hitta hit: Gamla Bergavägen. Se karta Höganäs lekplats.

En lekplats i Lindome med gungor och andra leksaker.

Kyrkängens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

En lekplats som ligger mellan Kyrkängsvägen, Viktors väg och Barnsjövägen. Detta är en plats för den leksugne! Här finns en skeppsmast att klättra i, sand­låda, gungdjur och gungor, lek­hus med sandlek, klätter­ställ­ning och piruetter.

Hitta hit: Viktors väg, Lindome. Se karta Kyrkängens lekplats.

En lekplats med stor sandlåda och gungor.

Lindåsvägens lekplats

Typ av lekplats: Närlekplats.

Lekplatsen ligger vid en vänd­plats och riktar sig främst till de minsta barnen. Du kan gräva i sandlådan, gunga på gung­djuren eller krypa i lekhusen. Prova den roliga grävskopan! Vid lekplatsen finns också fotbollsmål.

Hitta hit: Lindåsvägen, Lindome. Se karta Lindåsvägens lekplats.

En stor lekplats med sandlåda och olika lekutrustning.

Odonvägen

Typ av lekplats: Närlekplats.

En liten lekplats som ligger i skogskanten nära Isaks mosse, mellan Odonvägen och Näck­ros­vägen. Här finns en gung­ställning, ett lekhus och en rutschkana. För vuxna att finns det en bänk att sitta och vila på medan barnen leker.

Hitta hit: Odonvägen, Lindome. Se karta lekplats Odonvägen.

Odonvägens lekplats

Parkvägens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger mellan Ätte­högsvägen och Parkvägen i Tåbro. Här finns en klätter­ställ­ning med nät där du kan ligga och spana. Lekplatserna i Tåbroområdet sköts delvis av Torrekulla byalag. Byalaget har målat lekredskapen i glada färger.

Hitta hit: Parkvägen, Lindome. Se karta Parkvägens lekplats.

En lekplats med sandlåda, gungor och lekhus.

Södra Barnsjöns lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Lekplatsen ligger vid bad­platsen vid Södra Barnsjön. Du kan leka pirat i den stora klätterbåten och spana ut över sjön, baka sandkakor i sand­lådan eller gunga på gungorna. Behöver man svalka sig ligger badplatsen ett stenkast bort med sina bryggor, sandstrand och stora gräsytor.

Hitta hit: Barnsjövägen, Lindome. Se karta södra barnsjöns lekplats.

En lekplats med lekhus som ser ut som en båt, gungor och sandlåda.

Torahögsvägens lekplats

Typ av lekplats: Kvarterslekplats.

Mellan Torahögsvägen och Ättehögsvägen i Tåbro ligger denna lekplats, där det bland annat finns en lekbåt. Lekplats­erna i Tåbroområdet sköts delvis av Torrekulla byalag. Byalaget har målat lekred­skapen i glada färger.

Hitta hit: Ättehögsvägen, Lindome. Se karta Torahögsvägens lekplats.

Lekplats med olika lekutrustning som gungor och lekhus.

Valåsleken

Typ av lekplats: Stadsdelslekplats.

Den här lekplatsen ligger väldigt fint mitt i ett stort grön­område, norr om Valås­skolan i Valåsdalen. På lekplatsen finns det bland annat en hinderbana, en karusell och två studs­mattor. Och gungor, gungdjur och ett klättertorn. Det som tidigare var en tennisbana har förvandlats till en multifunk­tionell yta för olika aktiviteter.

Hitta hit: Kalkstensvägen, Lindome. Se karta Valåsleken.

En lekplats i Valås med lekhus, rutschkana, gungor och längre bort skymtar fotbollsmål.

Upprustning av lekplatser

Under 2023 kommer Mölndals stad att rusta upp följande lekplatser:

  • Flinteleken
  • Märgelvägens lekplats.

Tillgänglighetsanpassade lekplatser

Idag är 21 av stadens lekplatser delvis tillgänglighetsanpassade. När vi bygger om en lekplats försöker vi göra den så att så många som möjligt kan använda den.

Alla ska kunna leka

Därför bygger staden om minst en lekplats varje år, för att den ska bli mer tillgänglig för vuxna och barn med funktionsvaria­tioner. Det kan handla om att byta ut sanden mot konstgräs eller att ordna anpassade trappor till lekställningarna eller andra åtgärder.

Ansvar för lekplatser

Det är tekniska förvaltningen som har ansvar för stadens allmänna lekplatser. Fastighets­avdelningen ansvarar för lek­platser på skolgårdar och på förskolor.

Olika fastighetsägare, till exem­pel hyresvärdar och samfällig­heter, har ofta lek­platser på sina gårdar som de själva ansvarar för. Dessa nämns inte på denna sida.

Säkerhet på lekplatserna

Mölndals stads allmänna lekplatser inspekteras och städas varje vecka. Varje år gör vi en större besiktning av lekplatserna för att de ska uppfylla europeisk säker­hets­standard. Du och ditt barn kan alltid känna er trygga och säkra på Mölndals stads lekplatser.

Felanmälan lekplats

Om du ser något som är trasigt på en av våra lekplatser är vi tacksamma om du felanmäler det till Kontaktcenter Mölndal telefon 031-315 10 00 eller via vår e-tjänst.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad