Lekplatser i Lindome

Alla kan vara med och leka i Lindome! Den största lekplatsen är Floraleken vid Sagbäcksvägen. Den är tillgänglighetsanpassad så att det blir enkelt för alla att leka.

Floraleken i Lindome. Foto: Angelica Haga, tef

Du kan använda lekplatskartan för att se var alla lekplatser finns.

Bräcka lekplats, Bräckavägen

Närlekplats, ombyggd 2005. Lekplatsen ligger fint i en backe, nära gångvägen i naturområdet mellan Bräckavägen och Gamla Riksvägen. Här finns bland annat ett lekhus. Eller kan det vara ett slott? Eller ett skepp? För de vuxna finns en skön sittplats i solen.

Karta, Bräcka lekplats

Drabergsleken, Bergavägen

Kvarterslekplats, ombyggd 2003. Lekplatsen ligger skyddad för biltrafik i kanten av skogen. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Lindome. Här finns sandlåda, gungdjur, gungställning, lekhus med sandlek och en rutschbana. Om du tar med en boll kan du öva mot fotbollsmålen här.

Karta, Drabergsleken
 

Espås lekplats, Högkullevägen

Kvarterslekplats. En liten lekplats i skogskanten, i Espås nära Tulebosjön. Här kan du baka kakor i sandlådan, klättra i klätterställningen eller gunga på olika sätt. För den äventyrliga kan det också vara roligt att bygga kojor i skogen eller undersöka den gamla stenmuren som ligger vid sidan av lekplatsen.

Karta Espås lekplats

Fredsmötesleken, Elof Lindälvs väg

Kvarterslekplats, byggd 2007. Lekplatsen byggdes i samarbete med Fagereds byalag. För de minsta finns sandlåda och gungdjur och de större barnen kan gunga på gungbrädan eller leka i klätterställningen. Även vuxna kan vara med och spela basket eller bordtennis. Lekplatsen är omgärdad med staket för högre säkerhet.

Karta Fredsmötesleken

Flintstens lekplats, Flintstensvägen

Kvarterslekplats, ombyggd 2008.Lekplatsen ligger i ett litet naturområde mellan Flintstenvägen och Diamantvägen i Valåsdalen. Här kan du gunga på gungorna, leka i sandlådan eller klättra i klätterställningen med rutschkana och klättervägg. Bredvid lekplatsen ligger också en fotbollsplan.

Karta Flintstens lekplats

Floraleken, Sagbäcksvägen

Stadsdelslekplats, ombyggd 2009. Lekplatsen ligger bredvid gångbron som går över järnvägen och Gamla Riksvägen i Lindome. Den är tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna leka där. Här finns bland annat gungor, klätterställning, lekhus och en sandlåda. Du kan sätta dig i paviljongen för att få skydd mot regn och sol.

Karta Floraleken

Gastorpsleken, Fågelstensvägen

Kvarterslekplats, ombyggd 2010. Lekplatsen ligger i Gastorpsområdet nära Skånhällaskolan. Du kan baka sandkakor i sandlådan, gunga på gungorna eller leka i lekhuset med rutschkana. I närheten av lekplatsen ligger det en bollplan, boulebanor och en hundrastgård.

Karta Gastorpsleken

Humlevägens lekplats, Humlevägen

Närlekplats, ombyggd 2013. Den lilla lekplatsen ligger inne i villaområdet i Bräcka. Här finns det bland annat en rutschkana, gungor och sandlåda med bakbord och ett lekhus.

Karta Humlevägens lekplats

Höganäs lekplats, Gamla Bergavägen

Kvarterslekplats, ombyggd 2006. Lekplatsen ligger vid södra delen av Gamla Bergavägen, i en talldunge som ger skön skugga under soliga sommardagar. Du kan gunga på vanliga gungor eller fjädergungor och leka i lekhuset.

Karta Höganäs lekplats

Kyrkängens lekplats, Viktors väg

Kvarterslekplats, ombyggd 1998. En lekplats som ligger mellan Kyrkängsvägen, Viktors väg och Barnsjövägen. Detta är en plats för den leksugne! Här finns en skeppsmast att klättra i, sandlåda, gungdjur och gungor, lekhus med sandlek, klätterställning och piruetter.

Karta Kyrkängens lekplats

Lindåsvägens lekplats, Lindåsvägen

Närlekplats, ombyggd 2003. Lekplatsen ligger vid en vändplats och riktar sig främst till de minsta barnen. Du kan gräva i sandlådan, gunga på gungdjuren eller krypa i lekhusen. Prova den roliga grävskopan! Vid lekplatsen finns även fotbollsmål.

Karta Lindåsvägens lekplats

Odonvägen

Närlekplats. En liten lekplats som ligger i skogskanten nära Isaks mosse, mellan Odonvägen och Näckrosvägen. Här finns en gungställning, ett lekhus och en rutschkana. För vuxna att finns det en bänk att sitta och vila på medan barnen leker.

Karta lekplats Odonvägen

Parkvägens lekplats, Parkvägen

Kvarterslekplats, ombyggd 2010. Lekplatsen ligger mellan Ättehögsvägen och Parkvägen i Tåbro. Här finns en klätterställning med nät där du kan ligga och spana. Lekplatserna i Tåbroområdet sköts delvis av Torrekulla byalag. Byalaget har målat lekredskapen i glada färger.

Karta Parkvägens lekplats

Södra Barnsjön, Barnsjövägen

Kvarterslekplats, nybyggd 2014. Lekplatsen ligger vid badplatsen vid Södra Barnsjön. Du kan leka pirat i den stora klätterbåten och spana ut över sjön, baka sandkakor i sandlådan eller gunga på gungorna. Behöver man svalka sig ligger badplatsen ett stenkast bort med sina bryggor, sandstrand och stora gräsytor.

Karta södra barnsjöns lekplats

Torahögsvägens lekplats, Ättehögsvägen

Kvarterslekplats. Mellan Torahögsvägen och Ättehögsvägen i Tåbro ligger denna lekplats där det bland annat finns en lekbåt. Lekplatserna i Tåbroområdet sköts delvis av Torrekulla byalag. Byalaget har målat lekredskapen i glada färger.

Karta Torahögsvägens lekplats

Valåsleken, Kalkstensvägen

Stadsdelslekplats, ombyggd 2019. Den här lekplatsen ligger väldigt fint mitt i ett stort grönområde, norr om Valåsskolan i Valåsdalen. På lekplatsen finns det bland annat en hinderbana, två studsmattor och en karusell. Men också gungor, gungdjur och ett klättertorn. Det som tidigare var en tennisbana har förvandlats till en multifunktionell yta för olika aktiviteter.

Karta Valåsleken

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad