Änggårdsbergens naturreservat

Änggårdsbergens natur­reser­vat ligger till största delen på en bergs­platå mellan Mölndal och Göteborg.

Mossen i Änggårdsbergen med grillplats.

Reser­vatet grän­sar mot Botani­ska träd­gården i norr, Fäss­bergs­dalen i söder och Toltorps­dalen i öst.

Natur

Det bergiga området har om­växlande natur med ljunghed, myrmarker, dammar, barrskog och naturskogslika lövskogar. Här finns sällsynta insekter och ett rikt fågelliv. På våren kan man hitta vattensalamandrar i dammarna.

Högsta punkten är Väster­berget, som mäter 118 meter över havet. Valås­berget stupar brant ned mot Fäss­bergsdalen.

I området finns ett nät av stigar som gör det lätt att korsa Äng­gårdsbergen. Du kan prome­nera från Eklanda upp till Näck­rosdammen, från Axgatan till Botaniska träd­gården, Söder­malm, Toltorp eller till Fäss­bergs­hemmet. Det går även att rida från Göteborg till Eklanda på speciella ridstigar.

Fornminnen

Inom reservatet finns många forn­minnen. Många av dem är gravar som härstam­mar från bronsåldern. Högst av dem ligger ett gravröse och sten­sätt­ning. Därifrån har du utsikt mot havet och ända bort till Vinga fyr. Det finns också många nyare minnen och även sägner kring bergen som har varit till­håll både för rövare och för fattiga inbyggare.

Regler för Änggårds­bergens natur­reservat

I Änggårdsbergen gäller:

 • Du måste alltid ha din hund kopplad! (Gäller inte bruks­hund vid skötsel av betes­djur, jakt eller vid efter­sök av skadat vilt).
 • Du får inte tälta eller på annat sätt övernatta.
 • Eld får bara göras upp i de anord­nade och anvisade grill­platserna. Kom ihåg att släcka ordentligt efter dig!
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter.
 • Motorfordon får inte köras eller parkeras.
 • Skada eller flytta inte på träd och växter (oavsett om de är levande eller inte).
 • Sätt inte upp affischer eller andra anordningar.
 • Du får inte rista i eller skada sten eller berg.
 • Ridning får endast ske på marke­rade ridstigar.
 • Fällor för insekter får inte sättas upp.
 • Tävlingar och arrange­mang med fler än 200 deltagare och/eller publik får inte anordnas.

Cykling i Änggårdsbergen

 • Du får inte cykla på rid­stigar eller inom zon med cykling förbjuden kring vitsippsdalen, arboretet och ljungheden. Se karta i Länsstyrelsens föreskrifter.
 • 1 november till sista februari får du får bara cykla på särskilda anlagda och anvisade cykelleder samt gångvägar enligt karta i bilaga C i Länsstyrelsens före­skrifter. Du får alltså inte cykla i terrängen under denna tid.
 • Elcyklar med effekt på mer än 250 watt får inte användas i terrängen.

Du kan också ladda ner en utskriftsversion av den skylt som sitter ute med information om cykellederna Pdf, 2.5 MB..

Hitta hit

Du kan lätt komma in till natur­reser­vatet från Sahlgrenska, Botani­ska träd­gården, Eklanda i Mölndal eller från Högsbo industriområde. Ta gärna cykeln, kollektivtrafiken eller promenera till reservatet.

Det går bra att åka kollektivt till plat­ser där du kan gå in i natur­reservatet, sök din resa hos Västtrafik. Bra håll­platser för att komma in till Änggårds­bergen är till exem­pel Eklanda skola, Fässbergs äldreboende, Botaniska trädgården och JA Wettergrens gata.

Mer information

Reglerna för naturreservatet finns i sin helhet på Länsstyrelsens webbsida om Änggårdsbergen.

Änggårdsbergen är delat mellan Göteborg och Mölndal. Tänk på att alla är välkomna i naturen, respektera och ta hänsyn till varandra. Skräpa inte ner, ta med dig ditt skräp hem.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad