Änggårdsbergens naturreservat

Änggårdsbergens naturreservat ligger till största delen på en bergsplatå mellan Göteborg och Mölndal. Reservatet gränsar mot Botaniska trädgården i norr, Fässbergsdalen i söder och Toltorpsdalen i öst.

Mossen i Änggårdsbergen med grillplats.

Natur

I reservatet finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghedar, myrmarker, barrskog och naturskogslika lövskogar. Änggårdsbergen har flera sällsynta insektsarter och ett rikt fågelliv. Högsta punkten är Västerberget, som mäter 118 meter över havet. Valåsberget stupar brant ned mot Fässbergsdalen.

I området finns ett nät av stigar som gör det lätt att korsa Änggårdsbergen. Du kan promenera från Eklanda upp till Näckrosdammen, från Axgatan till Botaniska trädgården, Södermalm, Toltorp eller till Fässbergshemmet. Det går även att rida från Göteborg till Eklanda.

Fornminnen

Inom reservatet finns många fornminnen. Många av dem är gravar som härstammar från bronsåldern. Högst av dem ligger ett gravröse och stensättning. Därifrån har du utsikt mot havet och ända bort till Vinga fyr. Det finns också många nyare minnen och även sägner kring bergen som har varit tillhåll både för rövare och för fattiga inbyggare.

Om du vill lära dig mer om Änggårdsbergen kan du natur- och kulturvandraPDF.

Regler för Änggårdsbergens naturreservat

I Änggårdsbergen gäller att du inte får:

  • plocka eller gräva upp växter
  • inom Botaniska trädgårdens inhägnade område medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • använda transistorradio eller andra ur störningssynpunkt jämförbara anordningar
  • obehörigt framföra motorfordon vartill även räknas moped och scooter
  • utan tillstånd av respektive förvaltare utföra snitslingar
  • rida annorstädes än på särskild för ändamålet anlagd och med skyltar markerad ridväg utan respektive förvaltares tillstånd.

Regler för naturreservatet finns i sin helhet på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida.

Änggårdsbergen är delat mellan Göteborg och Mölndal. Tänk på att alla är välkomna i naturen, respektera och ta hänsyn till varandra.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-30 08.37