Rådasjöns naturreservat

Området har varit naturreservat sedan 2004. Naturreservatet ligger i både Mölndal och Härryda kommu­ner och är ett värdefullt natur-, kultur- och frilufts­område. I lövskogarna kan du njuta av både vårens vitsippe­backar och höstens färgprakt.

Stig och vitsippor i Rådasjöns naturreservat.

Det finns gott om fisk i Råda­sjön, du behöver det gula fiskekortet. Här kan du också bada vid Rådasjöns badplats eller ta en skön skridskotur, beroende på årstid.

Precis bredvid naturreservatet ligger kulturreservatet Gunnebo.

Råda Säteri i Härryda kommun är en mycket väl­bevarad kulturhistorisk miljö med anor ändå från medel­tiden.

Regler för Rådasjöns naturreservat

Inom Rådasjöns naturreservat får du inte:

  • gräva upp växter
  • utan kommunens tillstånd samla in träd- och ved­levande lavar, mossor och svampar
  • tillvarata eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
  • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
  • elda på annat än iord­ningställda platser
  • köra motordrivet land­fordon i terrängen eller parkera på annat än anvisad plats
  • rida eller köra med häst på annat än för detta ända­mål anvisad väg, eller i hage avsedd för hästbete
  • cykla på annat än för ända­målet anvisad väg
  • ha med dig okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Regler, karta och skötselplan för naturreser­vatet finns i sin helhet i tjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket.

Rådasjön och område runt om är även vattenskyddsområde. Därför gäller även särskilda regler utifrån det. Läs mer om vattenskyddsområde.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad