Rådasjöns naturreservat

Området har varit naturreservat sedan 2004. Naturreservatet ligger i både Mölndal och Härryda kommu­ner och är ett värdefullt natur-, kultur- och frilufts­område. I lövskogarna kan du njuta av både vårens vitsippor och höstens färgprakt.

Stig och vitsippor i Rådasjöns naturreservat.

Det finns gott om fisk i Råda­sjön, du behöver det gula fiskekortet. Här kan du också bada vid Rådasjöns badplats eller ta en skön skridskotur, beroende på årstid.

Precis bredvid naturreservatet ligger kulturreservatet Gunnebo.

Råda Säteri i Härryda kommun är en mycket väl­bevarad kulturhistorisk miljö med anor ändå från medel­tiden.

Rådasjön runt

Runt Rådasjön finns en 12 kilometer lång markerad slinga. Den största delen av sträckan är på grusade naturstigar genom lövskog nära sjön. Vissa delsträckor är på asfalterad gång och cykelväg eller genom bostadsområde.

Regler för Rådasjöns naturreservat

Inom Rådasjöns naturreservat får du inte:

  • gräva upp växter
  • utan kommunens tillstånd samla in träd- och ved­levande lavar, mossor och svampar
  • tillvarata eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
  • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
  • elda på annat än iord­ningställda platser
  • köra motordrivet land­fordon i terrängen eller parkera på annat än anvisad plats
  • rida eller köra med häst på annat än för detta ända­mål anvisad väg, eller i hage avsedd för hästbete
  • cykla på annat än för ända­målet anvisad väg
  • ha med dig okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen.

Regler, karta och skötselplan för naturreser­vatet finns i sin helhet i tjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket.

Rådasjön och område runt om är även vattenskyddsområde. Därför gäller även särskilda regler utifrån det till exempel att du inte får använda förbränningsmotor på din båt i Rådasjön. Läs mer om vattenskyddsområdet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad