Rådasjöns naturreservat

Området har varit naturreservat sedan 2004. Naturreservatet ligger i både Mölndal och Härryda kommuner och är ett värdefullt natur-, kultur- och friluftsområde. I lövskogarna kan du njuta av både vårens vitsippebackar och höstens färgprakt.

Stig och vitsippor i Rådasjöns naturreservat.

Det finns gott om fisk i Rådasjön. Där kan du också bada vid Rådasjöns badplats eller ta en skön skridskotur, beroende på årstid.

Precis bredvid naturreservatet ligger kulturreservatet Gunnebo.

Råda Säteri är en mycket välbevarad kulturhistorisk miljö med anor ändå från medeltiden.

Regler för Rådasjöns naturreservat

Inom Rådasjöns naturreservat får du inte:

  • gräva upp växter eller utan kommunens tillstånd samla in träd- och vedlevande lavar, mossor och svampar
  • tillvarata eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
  • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
  • elda annat än på iordningställda platser
  • framföra motordrivet landfordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats
  • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål anvisad väg eller i hage avsedd för hästbete
  • cykla annat än på för ändamålet anvisad väg
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Regler och skötselplan för naturreservatet finns i sin helhet på i tjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad