Sandsjöbacka naturreservat

Naturreservatet Sandsjöbacka är ett stort naturområde som sträcker sig mellan Kungsbacka i söder och Göteborg i norr. Du kan komma till Sandsjöbacka på vandringsleder från Sisjön och från Torrekulla, eller från Spårhagavägen i Lindome.

Grind i naturreservatet Sandsjöbacka.

Västkuststiftelsen är ansvarig för Sandsjöbackaområdet. De har tagit fram en Spårkarta för Sandsjöbacka.

Reglerna för naturreservatet finns hos Länsstyrelsen. De innebär i korthet:

  • att du inte får göra upp eld förutom i de eld- och grillplatser som är byggda av förvaltaren.
  • att du måste hålla hunden kopplad.
  • du inte får tälta eller ställa upp husvagn.
  • Dessutom gäller de ordinarie lagarna för naturreservat

Natur

Naturreservatet är mest känt för sina ljunghedar. Ljungheden är en typisk naturtyp för Göteborgstrakten i äldre tider, då skogen var hårt brukad och betad och skogsbränder härjade med jämna mellanrum. Även dagens ljunghedar bränns av då och då för att de inte skall växa igen. Längre norrut i reservatet dominerar skogen, till stor del barrskog, men även en del lövskog. Här finns också flera mossar och näringsfattiga sjöar.
 
Den omväxlande naturen ger även upphov till en varierad flora och fauna. Under försommaren står mossarna gula av myrlilja. På mossarna kan du hitta hjortron, tranbär, rosling och sileshår. I skogen växer tall, en, vide, björk, gran och ek. På marken växer vitsippor, blåsippor och gullvivor. Här lever bland annat älg, grävling, räv, vessla, hare och mink. Dessutom kan du räkna upp till 150 fågelarter, bland annat ormvråk och sparvhök.

Vandra i Sandsjöbacka

Sandsjöbackaleden går i nord-sydlig riktning genom den del av Sandsjöbackareservatet som ligger i Mölndals stad. Öster om Färås tjärn delar leden upp sig och går mot Torrekulla friluftsområde och mot Sisjön.

På Länsstyrelsen i Hallands webbplats kan du läsa vad som gäller när du besöker naturreservatet Sandsjöbacka.

Vid Sisjön, i den norra delen av reservatet finns en fin badplats.

Hitta till Sandsjöbacka naturreservat

Naturreservatet finner du strax sydost om Askim, väster om Lindome. Det kan nås från till exempel Askim, Billdal, Hällesås, Lindome och Kållered.

Länsstyrelsen har information om och karta över Sandsjöbacka naturreservat med tillgänglighetsinformation. Det går utmärkt att åka kollektivt, sök din resa hos Västtrafik.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad