Odlingslotter

Information för dig som har en odlingslott i Möln­dals stad.

Var finns odlings­lotterna?

I Mölndals stad finns det odlingslotter på två platser.

  • Odlingslotter på Axgatan Pdf, 41.7 kB. i Möln­dal, finns det cirka 100 odlings­lotter á 50 m²​ som ligger mitt i den vackra naturen. Detta områ­de hanteras av en odlar­förening.

    Intresseanmälan och frågor om odlingslotter på Axgatan sker genom kon­takt med odlarföre­ningen: odlingslotter.molndal@­gmail.com.

  • Odlingslotter Lindevi Pdf, 26.2 kB., i den gröna dalen vid Hälles­åkersvägen i Lindome, finns det ett område med odlingslotter. Mölndals stad planerar att rusta upp områ­det och bilda en före­ning som sköter odlings­lotterna, i likhet med om­rå­det på Axgatan.

    För närvarande tar vi inte emot intresseanmälningar till odlings­lotterna i Linde­vi. När området är iord­ningställt och före­ningen är bildad så kommer intres­se­an­mälan att kunna göras direkt till den nybil­dade föreningen.

Betalning av odlings­lott

Du betalar 100–200 kr per år för din odlingslott och du får en faktura från Mölndals stad.

Vilken odlingslott är min?

Saknas det nummerskylt och namn på odlingslotten är det du som arren­dator som som märker upp din lott.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad