Odlingslotter

Information för dig som har en odlingslott i Möln­dals stad.

Var finns odlings­lotterna?

I Mölndals stad finns det odlingslotter på två platser.

  • Odlingslotter på Axgatan Pdf, 90.9 kB. i Möln­dal, finns det omkring 100 odlings­lotter på cirka 50 m²​ som ligger mitt i den vackra naturen. Detta områ­de hanteras av Axgatans odlar­förening. Lotterna kostar 300 kr per år för 2023. Fakturan får du direkt från odlarföreningen.

    Intresseanmälan och frågor om odlingslotter på Axgatan sker genom kon­takt med Axgatans odlarföre­ning: odlingslotter.molndal@­gmail.com

  • Odlingslotter Lindevi Pdf, 26.2 kB., i den gröna dalen vid Hälles­åkersvägen i Lindome, finns det ett område med odlingslotter. Mölndals stad planerar att rusta upp områ­det och bilda en före­ning som sköter odlings­lotterna, i likhet med om­rå­det på Axgatan.

    För närvarande tar vi inte emot intresseanmälningar till odlings­lotterna i Linde­vi. När området är iord­ningställt och före­ningen är bildad så kommer intres­se­an­mälan att kunna göras direkt till den nybil­dade föreningen.

Vilken odlingslott är min?

Saknas det nummerskylt och namn på odlingslotten är det du som arren­dator som som märker upp din lott.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad