Odlingslotter

Information för dig som har en odlingslott i Mölndals stad.

Var finns odlingslotterna?

I Mölndals stad finns det odlingslotter på två platser.

Nyttjande och betalning av odlingslott

Du betalar 100 kronor per år oavsett var du har din odlingslott. Din faktura skickas ut under året, och det går bra att odla på din lott även innan du har fått och betalat din faktura.

Vilken odlingslott är min?

Saknas det nummerskylt och namn på odlingslotten är det du som arrendator som som märker upp din lott.

Eldning

Eldningsförbud råder mellan 1 maj och 30 september. Eldning av fuktigt trädgårdsavfall medför mycket rök och lukt och kan vara störande för närboende.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad