Ridspår

I Mölndal finns det cirka 20 kilometer skyltade ridspår och det kommer byggas ännu fler för att underlätta för dig som rider. Här kan du läsa mer om vilka spår som finns.

Ridspår med skylt. 

Ridspår

Änggårdsbergen

6,4 km från Eklanda och in till Göteborg.
Spåret slingrar sig vackert genom Änggårdsbergen. Terrängen är bitvis kuperad.

Karta ridspår i Änggårdsbergen

Gunnebo-Herkules

5,8 km från stallet i Gunnebo.
Ridklubben i området har även en manege och en paddock nära stallet. Ridstigen slingrar sig i Herkulesområdet.

Karta ridspår i Gunnebo

Lindome friluftsområde

5,3 km mellan Bunketorp - Hörnet - Djursjövägen.
Ett ridspår med vildmarkskänsla och bitvis avancerad terräng. Ridstigen korsar även en golfbana och rundan slutar vid Djursjövägen. Det finns också en liten ridslinga på en kilometer, som börjar vid Aborrtjärn och ansluter till Djursjövägen.

Karta ridspår i Lindome

Tulebo

3 km från Älgvägen och österut.
Längs denna ridstig finns en fin liten rastplats där du sitta av och ta en fikapaus. Här finns också en grill som du kan använda.

Karta ridspår i Tulebo

När du är ute och rider, tänk på att:

  • inte rida i anlagda skidspår
  • inte rida på iordningsställda motionsspår där ridning är förbjuden
  • ta hänsyn till gående som du möter, liksom de gående ska visa hänsyn till dig
  • hästen räknas som ett fordon.

Transportstyrelsen har mer information om ridning i trafiken.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-03 13.35