Ridspår

I Mölndal finns det cirka 20 kilometer skyltade ridspår för dig som vill rida i naturen. Här kan du läsa mer om vilka spår som finns.

Ridspår med skylt med en häst på som visar påbjuden ridväg. 

Ridspår i Mölndals kommun

Änggårdsbergen

6,4 km från Eklanda och in till Göteborg.
Spåret slingrar sig vackert genom Änggårdsbergen. Terrängen är bitvis kuperad.

Karta ridspår i Änggårdsbergen.

Gunnebo-Herkules

5,8 km från stallet i Gunnebo.
Ridklubben i området har även en manege och en paddock nära stallet. Ridstigen slingrar sig i Herkulesområdet.

Karta ridspår i Gunnebo.

Lindome friluftsområde

5,3 km mellan Bunketorp - Hörnet - Djursjövägen.
Ett ridspår med vildmarkskänsla och bitvis avancerad terräng. Ridstigen korsar även en golfbana och rundan slutar vid Djursjövägen. Det finns också en liten ridslinga på en kilometer, som börjar vid Aborrtjärn och ansluter till Djursjövägen.

Karta ridspår i Lindome.

Tulebo

3 km från Älgvägen och österut.
Längs denna ridstig finns en fin liten rastplats där du sitta av och ta en fikapaus. Här finns också en grill som du kan använda.

Karta ridspår i Tulebo.

När du är ute och rider, tänk på att:

  • inte rida i anlagda skidspår
  • inte rida på iordningsställda motionsspår där ridning är förbjuden
  • ta hänsyn till gående som du möter, liksom de gående ska visa hänsyn till dig
  • hästen räknas som ett fordon.

Transportstyrelsen har mer information om ridning i trafiken.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad