Ridspår

I Mölndal finns det cirka 20 kilo­meter skyltade ridspår för dig som vill rida i naturen. Här kan du läsa mer om vilka spår som finns.

Ridspår med skylt med en häst på som visar påbjuden ridväg. 

Ridspår i Mölndals kommun

Änggårdsbergen

6,4 km från Eklanda och in till Göteborg.
Spåret slingrar sig vackert genom Äng­gårdsbergen. Terrängen är bitvis kuperad.

Karta ridspår i Änggårdsbergen.

Herkules friluftsområde

4 km.
Ridklubben i området har även en manege och en paddock nära stallet. Ridstigen slingrar sig genom Herku­les friluftsområde.

Karta ridspår i Herkules friluftsområde.

Lindome friluftsområde

5,3 km mellan Bunketorp - Hörnet - Djursjövägen.
Ett ridspår med vildmarks­känsla och bitvis avancerad terräng. Ridstigen korsar även en golfbana och rundan slutar vid Djursjövägen. Det finns också en kortare rid­slinga på en kilo­meter, som börjar vid Aborrtjärn och ansluter till Djursjövägen.

Karta ridspår i Lindome.

Tulebo

3 km från Älgvägen och österut.
Längs denna ridstig finns en fin liten rastplats där du sitta av och ta en fikapaus. Här finns också en grill som du kan använda.

Karta ridspår i Tulebo.

När du är ute och rider, tänk på att:

  • inte rida i anlagda skidspår
  • inte rida på iordningställda motions­spår där ridning är förbjuden
  • ta hänsyn till gående som du möter, i lik­het med att de gå­ende ska visa hänsyn mot dig
  • hästen räknas som ett fordon.

Transportstyrelsen har mer information om vad som gäller vid ridning i trafiken.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad