Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Fagered

Fagered bjuder på kommunens bäst bevarade järnåldersmiljö, med rester av en gammal hålväg, spår av äldre jordbruksmark och ett 40-tal gravar.

I Fagered finns även en hällkista från stenåldern och en gravhög från slutet av bronsåldern eller början av järnåldern.

En skyltad natur- och kulturstig går genom härliga ängar och betesmarker med bland annat orkidéer som jungfru Marie nycklar och Korallrot. Stigen fortsätter runt Fageredssjön som är en mindre sjö kantad av lövskog och ängsmark.

Området har rustats upp av Mölndals stad i samarbete med Fagareds ungdomshem och betesdjursägare som ett lokalt naturvårdsprojekt med bidrag från Västra Götalands län.

Man kan cykla till Fagered eller åka buss. För bussturer se Västtrafik.

Kontakt

Ulla Hasselqvist
Stadsantikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 63
ulla.hasselqvist@molndal.se

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 12.25