Livered

Öster om Kållereds kyrka låg en gång Livereds by. I dag är Livered ett ströv­område med stigar, ek­skog, hassel, och fallna stammar.

En skogsglänta full med vitsippor. I förgrunden står en skylt.

Här trivs många fåglar. Har du tur kan du se både hackspett och stenknäck. Sten­knäck är en stor fink som med sin grova näbb knäcker till och med körsbärskärnor. På våren är marken täckt av vitsippsmattor.

Där den vildvuxna lövskogen öppnar sig kan man utforska ett kultur­land­skap  med gårds­tomter, stenmurar och många lämningar från tidigare århund­rades mark­användning. Från Livereds damm leder en väl­bevarad fägata in till den över­givna gårds­tomten. Här kan man ana små röjda ytor för odling och trädgårdsväxter som vittnar om livet i gamla Livereds by. Genom området löper flera mindre stigar. En av dessa är en skyltad natur- och kulturstig som berättar om områdets historia. 

Hitta till Livered

Till Livered kan du promenera från Kållereds centrum eller ta buss till Västra kyrk­vägen, den stannar också på Kållereds station dit du kan ta pendel­tåget. Sök din resa hos Västtrafik

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad