Livered

Öster om Kållereds kyrka låg en gång Livereds by. I dag är Livered ett strövområde med stigar, ekskog, hassel, och fallna stammar.

En skogsglänta full med vitsippor. I förgrunden står en skylt.

Här trivs många fåglar. Har du tur kan du se både hackspett och stenknäck. Stenknäck är en stor fink som med sin grova näbb knäcker till och med körsbärskärnor. På våren är marken täckt av vitsippsmattor.

Där den vildvuxna lövskogen öppnar sig kan man utforska ett kulturlandskap  med gårdstomter, stenmurar och många lämningar från tidigare århundrades markanvändning. Från Livereds damm leder en välbevarad fägata in till den övergivna gårdstomten. Här kan man ana små röjda ytor för odling och trädgårdsväxter som vittnar om livet i gamla Livereds by. Genom området löper flera mindre stigar. En av dessa är en skyltad natur- och kulturstig som berättar om områdets historia. 

Hitta till Livered

Till Livered kan du promenera från Kållereds centrum eller ta buss till Västra kyrkvägen, den stannar också på Kållereds station dit du kan ta pendeltåget. Sök din resa hos Västtrafik

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad