Fagered

Fagered bjuder på kom­mun­ens bäst bevarade järnålders­miljö. Här kan du se rester av en gam­mal hål­väg, spår av äldre jord­bruks­mark och ett 40-tal gravar.

Betesmarker med träd och stenar.

I Fagered finns även en häll­kista från stenåldern och en gravhög från slutet av brons­åldern eller början av järn­åldern.

En skyltad natur- och kulturstig går genom härliga ängar och betes­marker med bland annat orkidéer som jungfru Marie nycklar och Korall­rot. Stigen fortsätter runt Fagereds­sjön som är en mindre sjö kantad av lövskog och ängsmark.

Området har rustats upp av Mölndals stad i samarbete med Fagareds ung­domshem och betesdjursägare som ett lokalt naturvårdsprojekt med bidrag från Västra Götalands län.

Man kan cykla till Fagered eller åka buss. För busstidtabeller, se Västtrafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad