Fagered

Fagered bjuder på kommunens bäst bevarade järnåldersmiljö, med rester av en gammal hålväg, spår av äldre jordbruksmark och ett 40-tal gravar.

Betesmarker med träd och stenar.

I Fagered finns även en hällkista från stenåldern och en gravhög från slutet av bronsåldern eller början av järnåldern.

En skyltad natur- och kulturstig går genom härliga ängar och betesmarker med bland annat orkidéer som jungfru Marie nycklar och Korallrot. Stigen fortsätter runt Fageredssjön som är en mindre sjö kantad av lövskog och ängsmark.

Området har rustats upp av Mölndals stad i samarbete med Fagareds ungdomshem och betesdjursägare som ett lokalt naturvårdsprojekt med bidrag från Västra Götalands län.

Man kan cykla till Fagered eller åka buss. För bussturer se Västtrafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad