Flabäck

Flabäcken utgör gränsen mellan Kållered och Lindome.

Flabäck är därmed landskaps­gräns. På 1600-talet, när Halland tillhörde Danmark, ut­gjorde bäcken även riks­gräns.

Här hölls tre gränsförhand­lingar mellan svenska och danska sände­bud. Platsen för förhand­lingarna är utmärkt med den så kallade Flabäckstenen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad