Hällesåker

Hällesåker, den östra delen av Lindome socken, bjuder på ett jord­bruks­landskap med en lång historia.

Bred stig med stenmurar på båda sidor.

Här finns allt ifrån spår från forntida åkerbruk, bevarade fägator, små åker­lyckor, rösen och stenmurar till vår tids stora öppna åkerbruk.

Gårdsbebyggelsen är från 1830-talet och framåt. På nästan varje gård fanns en snickar­verk­stad. Lindome är välkänt för sin möbeltillverk­ning. Lindome hembygds­gilles gård, Börjes­gården, visar hur en gård från sekel­skiftet 1900 kan tänkas ha sett ut i Lindome.

I området finns även gravar från brons- och järnåldern och på det närliggande Börsås­berget finns en grotta och rester av en fornborg. Från berget har man vid­sträckt utsikt och kan se Lindomeån slingra sig fram.

Genom området går en natur- och kulturstig, där du kan gå på upp­täckts­färd och se om du kan hitta de histo­ri­ska spåren. Till din hjälp finns informa­­tions­skyltar upp­satta utmed stigen.

Vägbeskrivning

Parkering finns vid Börjes­gården, Hällesåkersskolan och nedanför Börsåsberget. För buss­turer, sök din resa hos Västtrafik.

Dela på:

Senast uppdaterad