Änggårdsbergen, natur- och kultur­vandra

Du kan kultur- och naturvandra i Änggårdsbergens natur­reser­vat.

Det bergiga området har om­väx­lande natur med ljunghed, myrmarker, dammar, barrskog och naturskogslika lövskogar. Här finns sällsynta insekter och ett rikt fågel­liv. På våren kan man hitta vattensalamandrar i dammarna. Inom reservatet finns många forn­minnen bland annat flera gravar från brons­åldern. Högst av dem ligger ett gravröse och stensättning, där har man utsikt mot havet ända bort till Vinga fyr. Det finns också många nyare minnen och även sägner kring bergen, som har varit tillhåll både för rövare och för fattiga inbyggare.

I området finns ett nät av stigar, vilket gör det lätt att ta sig fram. Du kan promenera från Eklanda upp till Näck­ros­dammen, från Axgatan till Botan­iska trädgården, Söder­­malm, Toltorp eller till Fäss­bergs­hemmet. Det går även att rida från Göteborg till Eklanda.

Vägbeskrivning

Du kan lätt komma in till natur­reser­vatet från Sahlgrenska, Botani­ska träd­gården, Eklanda i Mölndal eller från Högsbo industriområde. Ta gärna cykeln, kollektivtrafiken eller promenera till reservatet.

Det går bra att åka kollektivt till plat­ser där du kan gå in i natur­reservatet, sök din resa hos Västtrafik. Bra håll­platser för att komma in till Änggårds­bergen är till exem­pel Eklanda skola, Fässbergs äldreboende, Botaniska trädgården och JA Wettergrens gata.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad