Änggårdsbergen, natur- och kulturvandra

Änggårdsbergens naturreservat är ett stort grönstråk som sträcker sig till Botaniska trädgården.

Det bergiga området har omväxlande natur med ljunghed, myrmarker, dammar, barrskog och naturskogslika lövskogar. Här finns sällsynta insekter och ett rikt fågelliv. På våren kan man hitta vattensalamandrar i dammarna. Inom reservatet finns många fornminnen bland annat flera gravar från bronsåldern. Högst av dem ligger ett gravröse och stensättning, där har man utsikt mot havet ända bort till Vinga fyr. Det finns också många nyare minnen och även sägner kring bergen som har varit tillhåll både för rövare och för fattiga inbyggare.

I området finns ett nät av stigar, vilket gör det lätt att ta sig fram. Du kan promenera från Eklanda upp till Näckrosdammen, från Axgatan till Botaniska trädgården, Södermalm, Toltorp eller till Fässbergshemmet. Det går även att rida från Göteborg till Eklanda.

Vägbeskrivning

Man kan lätt komma in till reservatet från Sahlgrenskahållet, Botaniska trädgården, Eklanda i Mölndal eller från Högsbo industriområde (Gruvgatan) med cykel.

Vid Eklanda och Gruvgatan finns det gratis bilparkering. I Eklanda parkerar du vid grusplanen norr om Västra Eklanda Höjd, nära utegymmet. Se karta.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad