Gunnebo slott

Gunnebo slott och träd­gårdar är en av Sveriges främsta 1700-tals­anlägg­ningar.

Gunnebo slott ligger vackert beläget mellan Stensjön och Rådasjön. Slottet är egent­ligen ett sommarhus från slutet av 1700-talet, beställd av göte­borgs­köp­mannen John Hall och ritad av Göteborgs stads­arkitekt Carl Wilhelm Carlberg.

Gunnebo slott och trädgårdar, samt omgivande landskap med park, odlings­mark och löv­skog är kultur­reservat. Sedan 1995 pågår ett inten­sivt arbete med att återge anlägg­ningen dess 1700-talskaraktär. Sedan 2003 är området ett kulturreservat. 

Här finns goda möjligheter till utflyk­ter i ett historiskt land­skap. Till din hjälp finns flera skyltade natur- och kulturstigar. Även naturmiljön kring Gunnebo slott är vida känd och med flora och kikare kan man hitta både sällsynta växter och fåglar. Om du inte har med dig egen picknickkorg erbjuder "Gunnebo kaffehus och krog" hem­lagade läckerheter.

I Gunneboområdet finns det flera motionsspår

Vägbeskrivning

Till Gunnebo slott och träd­gårdar kan du cykla eller åka buss. Närmaste håll­platser är Gunnebo park eller Runde sten. Se Västtrafik för avgångar.

Med bil följ sevärdhetsskyltning Gunnebo slott från E6:an.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad