Mölndals kvarnby

I Kvarnbyn dånar forsen på samma sätt idag som den gjorde när man malde säd på medel­tiden.

Gamla industribyggnader bildar fond till det skummande vattnet i Kvarnbyn.

På kvällarna är fallen upplysta och man kan se vattnet kasta sig ner mellan de höga, mörka fabriksvägg­arna. Fallhöjden är 48 meter.

Återkommande besökare i forsen är strömstaren och fors­ärlan. Orädd dyker ström­staren rakt ner i vattnet för att hitta mat på botten.

Extra spektakulära är fallen vintertid när frost och istappar förstärker intrycket. 

Mölndalsfallen och Kvarnbyn är själva ursprunget till Mölndals stad. Från medel­tiden och framåt utnyttjades vattnets kraft till att driva kvarnar. Längre fram utveck­lades ett industri­samhälle med pappers­tillverkning, textilindustri och oljeslageri. Kvarnbyn fick bety­delse för Göteborgsregionens utveckling i stort.

Från mitten av 1800-talet började arbetarbostäder att byggas på bergs­sluttningarna kring forsen. Här finns även ännu äldre bebyggelse, i form av de gårdar som kvarn­ägarna lät upp­föra. Mölndals kvarnby är utpekat som ett kulturhisto­riskt riksintresse.

Utforska Kvarnbyns historia med hjälp av informations­skyltar längs forsen och på bygg­naderna, eller hämta en Kvarnbybroschyr med vand­ringskarta på Mölndals stads­museum. Museet ligger i en gammal strumpfabrik högst upp i Kvarnbyn. På museet finns också Forscaféet med möjlighet till härlig fika och utsikt över den skummande forsen. Du kan också besöka Mölndals Hembygds­förenings museer, som ligger i Royens kvarngård.

Vägbeskrivning

Till Kvarnbyn kan man gå eller cykla från Mölndals centrum. Det är backigt och kan därför upplevas jobbigt att promenera med barnvagn eller rull­stol. Med bil från Mölndals centrum följ skyltning mot Pixbo och sedan sevärdhetsskyltning till Kvarnbyn.

För bussturer, se Västtrafik. Närmaste hållplatser är Gamla torget och Möln­dals stads­museum, eller Svanegatan, som ligger strax ovanför Kvarnbyn.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad