Peppared

Peppared ligger söder om Astra Zeneca, nära Balltorp.

I Peppared finns Peppareds hassel­lund som naturminnes­förklarades 1925. Genom området går en skyltad prome­nadstig omgiven av trädstora hasslar och stora ekar.

Utmed stigen kan man läsa om tradi­tioner och folktro kring en del av våra vanliga växter, som bland andra ask, rönn och vitsippa.

Stigen går förbi platsen för Peppareds gård med rester av terrassmurar, hus­grunder och äldre trädgårds­växter. Ströv­området sträcker sig även längre norrut där det finns ett 2 kilometer långt elljusspår.

Peppareds hassellund har rustats upp av Mölndals stad som ett lokalt natur­vårds­projekt med bidrag från Västra Götalands län.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad