Peppared

Peppared ligger söder om Astra Zeneca, nära Balltorp.

Här finns Peppareds hassellund som naturminnesförklarades 1925. Genom området går en skyltad promenadstig omgiven av trädstora hasslar och stora ekar.

Utmed stigen kan man läsa om traditioner och folktro kring en del av våra vanliga växter som bland andra ask, rönn och vitsippa.

Stigen går förbi platsen för Peppareds gård med rester av terrassmurar, husgrunder och äldre trädgårdsväxter. Strövområdet sträcker sig även längre norrut där det finns ett 2 kilometer långt elljusspår.

Peppareds hassellund har rustats upp av Mölndals stad som ett lokalt naturvårdsprojekt med bidrag från Västra Götalands län.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad