Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Safjället

Safjället är rikt på fornminnen. På bergspartiet alldeles norr om Mölndals innerstad, kan du vandra genom tusentals år av kommunens förhistoria.

Bild på ett stenröse i naturen.

Här finns gravar från både sten- brons- och järnålder samt rester av en fornborg. Med en enastående utsikt över Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång kan du fantisera om forntidens landskap. Stigar och skyltning gör det lätt att hitta de olika lämningarna.

Safjället är ett naturreservat med björkskog, barrskog och ädellövskog. Här finns gott om rådjur, men även älg, skogshare och morkulla. Inom området finns tre dammar, Indiandammen, Bergskanalen och Änderdammen eller Ändis. Bergskanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten men som nu åter skall få växa igen. I området finns vandringsstigar och elljusspår. 

För information om Safjället, se Mölndals stadsmuseums broschyr "Natur- och kulturvandra"PDF. Du kan även ladda ner den information som sitter ute i SafjälletPDF.

Vägbeskrivning

Området är lättillgängligt från många håll; främst Wallinsgatan i sydost och Krokslättsvallen i norr. Vid Wallinsgatan finns en mycket hög och brant backe upp till motionsslingan, och därför är Krokslättsvallen att rekommendera. Härifrån kommer du rakt in på elljusspåret. Till Krokslätts fabriker finns bra cykelvägar från både Mölndals innerstad och Göteborg.

Relaterad information

Kontakt

Ulla Hasselqvist
Stadsantikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 63
ulla.hasselqvist@molndal.se

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-28 16.06