Idrottsskola Mölndal

Flickor och pojkar i års­kurs 2 (födda 2014) är välkomna att delta i idrotts­skolan På idrottsskolan får barnen chans att prova på flera olika idrotter i olika idrotts­före­ningar.

Var och när?

Idrottsskolan håller till i olika idrotts- och föreningslokaler runt om i Mölndal. Den startar den 17 september 2022 och pågår till februari 2023, med uppehåll under loven.

Idrottsskolan hålls en gång i veckan, på lördag eftermiddag. Barnen provar respek­tive idrott två lördagar i rad och passen pågår cirka 1½ timme, med början mellan kl. 14.00 och 16.00.

Barnen behöver inga för­kunskaper om de olika idrot­terna. Tanken med idrotts­skolan är att barnen är med och provar alla idrotterna, oavsett om man testat idrotten tidigare eller inte.

Obs! Idrottsskolan i Mölndal riktar sig till barn boende i Mölndal.

Vilka idrotter kommer barnen att få prova på?

Fotboll, handboll, innebandy, bordtennis, tennis, bandy, judo, och badminton. Med reserva­tion för eventuella ändringar.

Utrustning

Barnen behöver ha med sig vattenflaska, skor och kläder som passar för respektive idrotts­aktivitet. Övrig utrustning och material får barnen låna på plats av arran­ger­ande förening. Har barnen egen utrustning så får de självklart använda den.

Försäkring

Barnen är försäkrade genom Mölndals stad.

Kostnad

Idrottsskolan är kostnadsfri.

Anmälan

Anmälan görs via webb­formu­läret nedan. Sista anmälnings­dag är den 4 september 2022. 

Efter anmälan skickas en bekräft­else till målsmans e-postadress. Schema, tider och utförlig information om respek­tive idrott skickas ut till måls­mans e-postadress innan aktiviteterna startar.

För att ni ska kunna anmäla er till idrottsskolan, och vi ska kunna fördela platserna och skicka ut information till er behöver vi behandla de person­uppgifter vi frågar efter i formu­läret. Som en säkerhetsåtgärd, om något skulle hända under idrottsskolan, kommer vi att ge de ansvariga föreningsledarna målsmans mobilnummer.

Läs gärna mer på molndal.se/personuppgifter där vi beskriver hur vi behandlar och skyddar dina person­upp­gifter, och vilka rättigheter du har.

Obs! Idrottsskolan i Mölndal riktar sig till barn boende i Mölndal.

Idrottsskolan i Mölndal är fulltecknad. Även reserv­listan är full.

Kontakt

Mattias Strandh
idrottsskola@molndal.se
031-315 10 00 växel

Dela på:

Senast uppdaterad