Kultur

Mölndals stad har ett rikt kulturutbud som alla kan ta del av. Du kan gå på teater eller på bio. Du kan lyssna på föreläs­ningar eller på musik. Besöka biblioteken. Du kan vandra i histo­ris­ka miljö­er, besöka stadens museum och ta del av människors berättel­ser. 

Kulturutbudet är rikt och varierat i Mölndal. Du kan gå på olika evene­mang, lyssna på musik eller uppleva spännande möten. För dig som vill utveckla din kreativa sida finns många tillfällen till eget skapande.

Det händer i Mölndal

I evenemangkalendern hittar du information om aktuella evenemang och aktiviteter.

Barn och unga

För barn och unga finns många spännande upplevelser att ta del av på fritiden eller i skolan. Besök museet, något av biblioteken eller Gunnebo slott. Du kan också gå en kurs, spela ett instrument, se teater eller var med på en skapande verkstad.

I stadens utbud för barn och unga finns det tid och plats för kreativa och skapande aktivi­teter. På skolloven ordnas flera olika lovaktiviteter. Allt kan du göra själv eller i grupp. Scenen är din.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad