Gunnebo slott och trädgårdar

Pro­menera, avnjuta eko­lo­­gisk lunch eller fika och ta del av det rika evene­mangsutbudet, det är en del av allt det du kan upp­leva och göra på Gunnebo slott och träd­gårdar.

Bild på Gunnebo slott

Gunnebo kultur­reservat är idag ett av Västra Götalands­ läns mest popu­lära besöksmål. Här bevaras 1700-tals­miljön sam­tidigt som pågå­ende forsk­nings­projekt ger genklang i nutiden. Gunnebo slott och trädgårdar är en levande anläggning som har öppet året runt.

I slutet på 1700-talet önskade den förmögne grosshandlaren John Hall med familj en exklu­siv lantvilla som komplement till bostaden i Göteborg. Stads­arkitekt Carl Wilhelm Carlberg, nyss hemkommen från en lång studieresa i Europa, anlitades för att skapa sommaridyllen. Carlberg ritade såväl anlägg­ningens olika byggnader som deras inredning och den omgiv­ande parken.

Återskapad idyll

Idag betraktas Gunnebo slott och trädgårdar som ett av Sveriges mest stilrena exempel på nyklassicistisk byggnads­konst. Det ägs sedan 1949 av Mölndals stad. Samtliga verk­sam­heter på Gunnebo utgår i att bevara den väl samman­hållna miljön. Som grund ligger drygt två­hundra beva­rade originalritningar.

Dessa originalritningar utgör en unik möjlighet att återskapa de delar som förstörts eller för­svunnit under årens lopp. Mellan åren 2013 och 2022 återskapades till exem­pel orangeriet på Gunnebo – ett av Sveriges mest ambitiösa rekon­struktions­projekt. Det återupp­byggda orangeriet invigdes i augusti 2022. När nu byggna­tionen är klar kommer orange­riet ha samma funktion som på familjen Halls tid, alltså som vinterförvaring av exotiska växter.

Ekologisk anläggning

I Gunnebo kaffehus och krog använ­der kockar och bagare grönsaker och kryddor från de KRAV-certifierade köksträd­gård­arna på Gunnebo. Serve­ringen har öppet för lunch-, kafé- och konferensgäster under hela året. Kvällstid finns möjlighet att anordna fester, bröllop och middagar.

Regionens första kulturreservat

2003 utsågs Gunnebo slott och träd­gårdar till Västra göta­lands läns första kultur­reservat. Detta innebär att de natursköna områdena kring slottsanläggningen vårdas och beva­ras för framtida genera­tioner.

Vid ditt besök kan du träffa på träd­gårdsmästarna som i ett pågående forsknings­projekt slår gräsytor med lie, eller snickare och timmermän som förmedlar äldre hantverks­metoder till sina lärlingar.

Evenemang hela året

På Gunnebo slott och trädgårdar arrangeras famil­je­dagar, konserter, marknader, före­läsningar och visningar under hela året.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad