För yrkesverksamma konstnärer

Vi kommer gärna i kontakt med dig som är yrkesverksam konstnär i Mölndal, så att vi kan kontakta dig direkt med aktuell information. Här kan du också läsa om hur vi arbe­tar med plats­speci­fik konst i staden samt om stöd och stipen­dier till kulturaktörer.

Vi kommer gärna i kontakt med dig

Vi som arbetar med kultur­utveckling i Mölndals stad vill gärna kunna kom­ma i kontakt med dig som är konstnär eller kulturaktör i kommunen för information, inbjudningar, utlysningar och dialog.

Vi önskar därför att du skriver in dina uppgifter i e-tjänsten Kulturaktörer i Mölndal. Då kan vi rikta informa­tionen rätt. Om du vill kan vi också förmedla information vidare när vi får förfrågningar som kan intres­sera dig eller förmedla informa­tion om dig till exempelvis uppdragsgivare.

Så här arbetar vi med platsspecifik konst

Mölndals stad växer och det pågår många gestaltnings­projekt runt om i staden. I Mölndals stad använ­der vi Konstpool för att utlysa nya gestalt­ningsuppdrag. Det är ett ansöknings­system som följer lagen om offentlig upphandling.

Aktuella utlysningar från Mölndals stad och andra uppdragsgivare hittar du på konstpool.se.

Stöd och stipendier

Mölndals stad delar ut olika slags stöd till kulturföreningar. Vi kan också hjälpa dig att hitta stöd, bidrag och stipendier från andra håll.

Enskilda kulturaktörer kan även söka två olika årliga stipendier. Läs mer om kulturstöd i Mölndals stad.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad