Nya konstverk i urval

Varje år köper Mölndals stad in ny konst till stadens offentliga rum. Mölndals stad beställer även platsspecifik konstnärlig gestaltning. Här presenteras några nya konstverk i stadens offentliga konstsamling.

Gyllene snittet

Skiss över gestaltningen på Mölndals torg, av Mareld landskapsarkitekter och konstnär Åsa Maria Bengtsson.


Den 9 maj 2019 nyinvigdes Mölndals torg. Konstnär Åsa Maria Bengtsson har tillsammans med Mareld landskapsarkitekter formgivit hela torgytan.

Hennes konstgestaltning på torget kallas för "Gyllene snittet" och är skapad just efter principen gyllene snittet, en teori om utformningen av ideala proportioner.

Ett konstverk i flera delar

Konstverket består av flera delar. Hela torgytan är indelad i fält i olika nyanser av grått och rödbrunt. Vissa fält bildar trasmattor och andra orientaliska mattor.

Ett par av mattorna är upphöjda skulpturer, medan andra är integrerade i gatstenen i marken. I en av mattorna finns en fontän och en matta träder fram som en ljusprojektion när det blir mörkt.

Inspirationen till de olika fälten och formen av mattor har konstnären hämtat från namnet Mölndal, "kvarndalen", och hur sädesfält i olika färger ser ut från luften. Namnet Mölndal har sitt ursprung från ordet mölla, som betyder kvarn.

Åsa Maria fascineras av orientaliska mönster och tilltalas av idén att flytta ut det som vanligtvis är inomhus. Med mattorna skapar hon ett stort vardagsrum för Mölndalsborna.

Konstgestaltningen ”Gyllene snittet” består av:

  • Orientaliska mattor – blästrad sten, gatsten, vatten
  • Böljande – matta mosaik, betong
  • Alberts matta – mosaik, betong
  • Lysande matta – ljusprojektion
  • Flygande matta – målad metall

Albert kvar på torget

Mölndals torg invigdes för första gången 1984. Sedan dess har en staty föreställande en mjölnare funnits på platsen. Statyn ”Albert”, av konstnär Lars Spaak, finns fortfarande kvar på torget och har nu fått en egen matta framför sina fötter.

Ulla, hur gick det sen?

Statyn Ulla vad hände sen? på Ulla Jacobssons plats. En ung flicka som är arg, omgiven av fyra filmaffischer i mosaik, infällda i marken. Konstnär Björn Carnemalm.


Konstgestaltningen "Ulla, hur gick det sen?" finns på Ulla Jacobssons plats, utanför Mölndals stadsbibliotek. Konstverket uppfördes i samband med att det nya stadsbiblioteket och Ulla Jacobssons plats byggdes under år 2017-2018. Det är konstnären Björn Carnemalm som har skapat konsten, både inne på Mölndals stadsbibliotek och ute på Ulla Jacobssons plats.

Konstgestaltningen består av en skulptur föreställande en ung arg flicka, omgiven av fyra filmaffischer i mosaik. På sin tröja har flickan en femte affisch, från filmen "Hon dansade en sommar". Inspirationen till verket kommer bland annat från den moraldebatt som filmen och dess skildringar av ett ungt kärlekspar skapade när den kom 1951.

Skulpturen föreställer en flicka som kommer ut från biblioteket. Hon har läst på och är arg för att samma fråga skapar debatt än idag – frågan om kvinnors rätt till sina egna kroppar och sina egna liv.

Konstnärens uppdrag var att skapa en gestaltning som knyter an till bibliotekets uppdrag att verka för demokrati genom kunskap och fri åsiktsbildning. Verket skulle också ge möjlighet till interaktivitet och tala till besökare i alla åldrar.

Björn Carnemalm vill att konstverket ska ge utrymme för samtal, diskussion och reflektion hos betraktaren.

Huvudrollen i ”Hon dansade en sommar” spelades av skådespelaren Ulla Jacobsson som växte upp i Mölndal, som också gett namnet till platsen. Filmaffischerna runt skulpturen föreställer andra filmer ur hennes karriär.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad