Nya konstverk i urval

Varje år köper Mölndals stad in ny konst till stadens offent­liga rum. Mölndals stad bestäl­ler även platsspecifik konst­när­lig gestaltning. Här presen­teras några nya konstverk i stadens offent­liga konst­samling.

Gyllene snittet

Skiss över gestaltningen på Mölndals torg, av Mareld landskapsarkitekter och konstnär Åsa Maria Bengtsson.


Den 9 maj 2019 nyinvigdes Mölndals torg. Konstnär Åsa Maria Bengtsson har till­sam­mans med Mareld land­skaps­arkitekter formgivit hela torg­ytan.

Hennes konstgestaltning på torget kallas för "Gyllene snittet" och är skapad just efter principen gyllene snittet, en teori om utformningen av ideala proportioner.

Ett konstverk i flera delar

Konstverket består av flera delar. Hela torgytan är indelad i fält i olika nyan­ser av grått och rödbrunt. Vissa fält bildar tras­mattor och andra orien­tal­iska mattor.

Ett par av mattorna är upphöj­da skulpturer, medan andra är integre­rade i gatstenen i mar­ken. I en av mattorna finns en fontän och en matta träder fram som en ljus­projek­tion när det blir mörkt.

Inspirationen till de olika fälten och formen av mattor har konstnären hämtat från nam­net Mölndal, "kvarn­dalen", och hur sädesfält i olika färger ser ut från luften. Namnet Mölndal har sitt ursprung från ordet mölla, som betyder kvarn.

Åsa Maria fascineras av orien­ta­liska mönster och tilltalas av idén att flytta ut det som vanlig­tvis är inomhus. Med mattorna skapar hon ett stort var­dags­­rum för Mölndalsborna.

Konstgestaltningen ”Gyllene snittet” består av:

  • Orientaliska mattor – blästrad sten, gatsten, vatten
  • Böljande – matta mosaik, betong
  • Alberts matta – mosaik, betong
  • Lysande matta – ljus­projektion
  • Flygande matta – målad metall

Albert kvar på torget

Mölndals torg invigdes för första gången 1984. Sedan dess har en staty förestäl­lande en mjölnare funnits på platsen. Statyn ”Albert”, av konstnär Lars Spaak, finns fortfarande kvar på torget och har nu fått en egen matta framför sina fötter.

Ulla, hur gick det sen?

Statyn Ulla vad hände sen? på Ulla Jacobssons plats. En ung flicka som är arg, omgiven av fyra filmaffischer i mosaik, infällda i marken. Konstnär Björn Carnemalm.


Konstgestaltningen "Ulla, hur gick det sen?" finns på Ulla Jacobssons plats, utanför Mölndals stadsbibliotek. Konst­verket uppfördes i samband med att det nya stads­biblio­teket och Ulla Jacobssons plats byggdes under år 2017–2018. Det är konst­nären Björn Carnemalm som har skapat konsten, både inne på Mölndals stads­biblio­tek och ute på Ulla Jacobssons plats.

Konstgestaltningen består av en skulptur föreställande en ung, arg flicka, omgiven av fyra filmaffischer i mosaik. På sin tröja har flickan en femte affisch, en affisch från filmen "Hon dansade en sommar". Inspira­tionen till verket kommer bland annat från den moral­debatt som filmen och dess skildringar av ett ungt kärlekspar skapade när den kom 1951.

Skulpturen föreställer en flicka som kommer ut från biblio­teket. Hon har läst på och är arg för att samma fråga skapar debatt än idag – frågan om kvinnors rätt till sina egna kroppar och sina egna liv.

Konstnärens uppdrag var att skapa en gestaltning som knyter an till biblio­tek­ets upp­drag att verka för demo­krati genom kunskap och fri åsikts­bildning. Verket skulle också ge möjlig­het till interaktivitet och tala till besökare i alla åldrar.

Björn Carnemalm vill att konst­verket ska ge utrymme för samtal, diskus­sion och reflek­tion hos betraktaren.

Huvudrollen i ”Hon dansade en som­mar” spelades av skåde­spelaren Ulla Jacobsson som växte upp i Mölndal, som också gett namnet till platsen. Film­affischerna runt skulp­turen föreställer andra filmer ur hennes karriär.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad