Kultur för barn och unga - året om

Barn och unga kan året om ta del av olika upp­levelser runt om i Mölndal. Det är allt från teater, bio, dans och musik till bok­klub­bar och bräd­spelsturne­ringar.

Det är inspirerande och kul att uppleva saker tillsam­mans, och Mölndals stad arran­gerar eller är med och arrangerar en mängd aktivi­teter och evenemang för barn och unga. Du hittar dem i vår evenemangkalender.

Under skolloven finns extra mycket kul att göra för barn och unga i alla åldrar. Kolla på molndal.se/lov för att se alla lovaktiviteter. Under termi­nerna kan du som är under 20 år också ta del av kulturskolans utbud.

I Barn- och ungkulturplanen 2019–2023 kan du läsa mer om Mölndals stads arbete med kultur för barn och unga. Planen antogs av kommunfull­mäktige den 11 december 2019 och gäller till 2023.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad