Kulturgarantiprogram läsåret 2020-2021

Innehållet i kulturgarantin för läsåret 2020-2021 för de olika årskurserna i Mölndals kommunala förskolor och skolor.

Särskolan: Museiresan och dansworkshop med Spinn

Dansföreställningen Miramos och dansworkshop

Efter att eleverna sett dansföreställningen Miramos med danskompaniet Spinn kommer dansare till skolan och eleverna är med i en dansworkshop. Med enkla och roliga övningar utgår var och en ifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans tänker eleverna och danspedagogerna tillbaka till föreställningen Miramos och plockar upp frågor som: Vad innebär det att vara en kompis?

Museiresan

Eleverna besöker Mölndals stadsmuseum, anpassat efter deras förutsättningar. Det går att titta på föremål, lyssna på ljud, prova kläder från förr, prata om museums roll och uppleva museet tillsammans på olika sätt. Museibesöket ger alla elever en inblick i vad ett museum är och att det är en självklar plats att besöka och att vara på.

4-åringar: Gåvoboken 4-årsboken

Alla 4-åringar var sitt exemplar av 4-årsboken Nasse hittar en stol av Sven Nordqvist.

5-åringar: Barnfilmskolan

Barnen får möta pedagoger Barnfilmskolan och skapa film där kameran blir ett verktyg för att upptäcka sig själv och sin omvärld. Barnen får experimentera med avstånd, kamerahöjd och rörelse och får prova på att använda kameran för att kommunicera där barnens perspektiv är kärnan.

Förskoleklass: 6-årsbok och workshop

Årets 6-årsbok heter Jag och alla och är gjord av Ylva Karlsson, författare och Sara Lundberg, illustratör.
I en drama- och berättarworkshop med Jonas Fröberg får eleverna gestalta boken och med fantasi, kropp och sinnen fördjupar eleverna sin förståelse och inlevelse i berättelsen. 

Årkurs 1: Dansworkshop

Skapa med dans

Med hjälp av dansens verktyg skapar eleverna en dansberättelse som utgår från elevernas egna idéer, erfarenheter och känslor. Eleverna får följa en koreografi, improvisera och skapa egna rörelser som leder berättelsen vidare. Sista gången visar grupperna sina dansberättelser för varandra.

Årskurs 2: Tumpiano

Tumpianot är ett urgammalt instrument som finns runt om i världen men har sitt ursprung i Afrika. Det kallas också kalimba eller mbira. Eleverna bygger varsitt eget tumpiano med hjälp av träbit, spik, ståltråd och fjäderstål.

Årskurs 3: Animerad film och besök på Gunnebo

Animerad film

Eleverna får skapa animerad film under en hel skoldag. De skapar berättelser och manus utifrån ett tema som klassen väljer innan och gör sedan lerfigurer och använder Ipads för att animera figurerna och göra film på olika teman.

Besök på Gunnebo slott och trädgårdar

Eleverna får med karta och iPad som hjälp, leta sig fram i omgivningarna runt Gunnebo slott. Slottet och trädgårdarna kommer till liv genom filmer de hittar vid olika stopp. Eleverna röra sig runt i de olika trädgårdarna i mindre grupper under vårterminen 2021.

Årskurs 4: ShareMusic

Upptäck spännande instrument och spela på helt nya sätt. Under ShareMusics prova på-workshop får eleverna på ett kreativt sätt utforska de tekniska möjligheterna som öppnar upp för alla att delta och skapa tillsammans. De kommer att få testa olika former av teknisk utrustning som till exempel iPads och musikappar. Fokus ligger helt på det kreativa skapande tillsammans, som ska ge inspiration och kreativa intryck.

Årskurs 5: Författarsamtal och Serieteckning

Författarsamtal

Varje klass får var sitt klassexemplar av en av Emma Asklings bok ”Ihop i smyg”. Klasserna läser boken högt och diskuterar den tillsammans, och förbereder frågor att ta med till Emma. Författarsamtalet sker på det folkbibliotek som skolan tillhör till våren 2021.

Serieteckning

Tillsammans med Cecilia Elgh, illustratör och konstpedagog på Kulturskolan, får eleverna titta på olika seriestilar, gå igenom enkla knep och grunder, arbeta med att skapa karaktärer och berättelser och hitta en egen seriestil. Genom att skapa serier övar de på att kommunicera, berätta och illustrera samtidigt som de är sig konstnärliga tekniker och uttryck.

Årskurs 6: Street Art

Eleverna kommer att få göra ett unikt konstverk med hjälp av sprayfärg och stenciler. Stencilart har blivit mycket populärt tack vare streetart-artisten Banksy. I denna konstform är det själva mallen som tar mest tid. Reportage: hur det gick till när åk 6 på Almåsskolan fick testa streetart.

Årskurs 7: Skapa film

I en skapande workshop möter eleverna två filmpedagoger och lär sig om filmspråkets grunder och mediakritik. Eleverna skriver manus och skapar en egen film där de filmatiserar sina idéer och berättelser.

Årskurs 8: Författarsamtal och novellskrivande

Eleverna får delta i inspirerande samtal med en av tre gästande författare, Madeleine Bäck, Gustav Tegby och Kerstin Lundberg Hanh. Klasserna kommer skriva noveller på temat skräck och fantasy som senare publiceras i en Åttologi.

Årskurs 9: Dans med Twisted Feet Dance Company

Alla åk 9-klasser kommer att få en dansworkshop med Mölndalsbaserade Twisted Feet Dance Academy i deras danslokaler på Norra Ågatan 26c i Mölndal. Reportage om när Fässbergsskolan åk 9 var på Twisted Feet Dance Company vårterminen 2020.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad