Kulturgarantiprogram läsåret 2022-2023

Här är innehållet i kulturgarantin för läsåret 2022-2023 för de olika års­­kurserna i Mölndals kommunala förskolor och skolor. Filmtrailern är 2:56 minuter.

Särskolan: Museiresan och workshop i lera

Museiresan

Eleverna besöker Mölndals stads­museum, på ett sätt som är anpassat efter deras förut­sättningar. Det går att titta på föremål, lyssna på ljud, prova kläder från förr, prata om museets roll och uppleva museet tillsammans på olika sätt. Musei­besö­ket ger alla elever en inblick i vad ett museum är och att det är en självklar plats att besöka och att vara på.

Workshop i lera

Eleverna får arbeta i lera under led­ning av erfarna workshop­ledare.

4-åringar: Gåvoboken 4-årsboken

Alla 4-åringar får var sitt exem­p­lar av 4-årsboken "Nasse hittar en stol" av Sven Nord­qvist samt se teaterföre­ställ­ningen "Nasse hittar en stol" med Teater Trampolin.

5-åringar: Barnfilmskolan

Barnen får möta pedagoger Barnfilm­skolan och skapa film där kameran blir ett verktyg för att upptäcka sig själv och sin omvärld. Barnen får experi­mentera med avstånd, kamera­höjd och rörelse och får prova på att använda kameran för att kommuni­cera där barnens perspektiv är kärnan.

Förskoleklass: 6-årsbok och workshop

Läsårets 6-årsbok heter ”Hund­tjuvarna” och är skriven av Johanna Thydell och illustrerad av Marcus-Gunnar Pettersson. Boken är noga utvald av barn­biblio­tekarierna i Mölndal.

Årkurs 1: Dansworkshop och Ettornas museibesök

Skapa med dans

Med dansen som verktyg får eleverna utforska sin rörel­se­glädje. Eleverna får följa en koreografi, improvisera och skapa egna rörelser tillsam­mans med professionella dans­pedagoger och koreografer.

Ettornas museibesök

Efter Ettornas museibesök kommer stadens alla åk 1 elever kunna guida i museet för sina vuxna och sina kom­pisar och dessutom belönas med ett miniguideskort som bevis på detta.

Årskurs 2: Tumpiano och Kulturskolan prova på

Bygga tumpiano

Tumpianot är ett urgammalt instru­ment som finns runt om i världen men har sitt ursprung i Afrika. Det kallas också kalimba eller mbira. Eleverna bygger varsitt eget tumpiano med hjälp av träbit, spik, ståltråd och fjäderstål.

Kulturskolan prova på

Eleverna får besöka Kultur­skolan och där prova olika instrument och rörelse, samt hjälpa till att lösa ett mysterium och besöka den stora konsert­salen där lärarna bjuder på ett fartfyllt avslutningsnummer.

Årskurs 3: Animerad film och besök på Gunnebo

Animerad film

Eleverna får skapa animerad film under en hel skoldag. De skapar berättelser och manus utifrån ett tema som klassen väljer innan och gör sedan lerfigurer och använ­der Ipads för att animera figurerna och göra film på olika teman.

Besök på Gunnebo slott och trädgårdar

Eleverna får med karta och iPad som hjälp, leta sig fram i omgivningarna runt Gunnebo slott. Slottet och trädgårdarna kommer till liv genom filmer de hittar vid olika stopp.

Årskurs 4: Låtskrivar-work­shop och scen­konst­upplevelse

Himlajorden - Stråf vocal strings

En text- och musikskapande work­shop om klot och klimat. Eleverna får själva skapa text/skriva dikt, sjunga och förhoppningsvis hinna spela in musik.

Astronaut eller Red Hot Condition

Eleverna får se antingen en dansföre­ställning eller cirkus­föreställning på plats på sin skola.

Årskurs 5: Författar­samtal och Serie­teckning

Författarsamtal

Varje klass får var sitt klass­exemplar av en av Johan Rundbergs bok ”Nattkorpen”. Klasserna läser boken högt och diskuterar den tillsammans, och förbereder frågor att ta med till Johan. Författar­sam­talet sker på det folkbiblio­tek som skolan tillhör till våren 2023.

Serieteckning

Tillsammans med en profes­sionell illustratör och konst­pedagog får eleverna titta på olika seriestilar, gå igenom enkla knep och grunder, arbeta med att skapa karak­tärer och berät­telser och hitta en egen seriestil. Genom att skapa serier övar de på att kommu­nic­era, berätta och illustrera samtidigt som de är sig konst­närliga tekniker och uttryck.

Årskurs 6: Street Art och scenkonst­upp­levelse

Street Art

Eleverna kommer att få göra ett unikt konstverk med hjälp av sprayfärg och stenciler. Stencil­art har blivit mycket populärt tack vare street art-artisten Banksy. I denna konstform är det själva mallen som tar mest tid. Reportage: hur det gick till när åk 6 på Almåsskolan fick testa streetart.

Det ingen får veta om pappa

Eleverna får se teaterföreställ­ningen som handlar om hur det är att växa upp med en frihets­berövad förälder.

Årskurs 7: Digital musikproduktion

Utifrån elevernas egna tankar och ord om drömmar och med inspelade ljud från miljön runt omkring, skapar eleverna musik digitalt med hjälp av professionella verktyg.

Årskurs 8: Författar­sam­tal och novell­skrivande & Skapa film

Författarsamtal och novell­skrivande

Eleverna får delta i inspire­rande samtal med en av tre gästande förfat­tare Chistina Whaldén, Sofia Nordin och Titti Knutsson. Klasserna kommer att skriva noveller på temat flykt som senare publi­ceras i en Åttologi.

Skapa film

I en skapande workshop möter elev­erna två filmpedagoger och lär sig om film­språkets grunder och mediekritik. Eleverna skriver manus och skapar en egen film där de filmatiserar sina idéer och berättelser.

Årskurs 9: Danswork­shop och skolbio

Dansworkshop med Twisted Feet

Eleverna får en dansworkshop med Mölndalsbaserade Twisted Feet Dance Academy i deras danslokaler på Norra Ågatan 26c i Mölndal. Reportage om när Fässbergs­skolan åk 9 var på Twisted Feet Dance Company vårterminen 2020.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad