Kulturgarantiprogram läsåret 2020-2021

Innehållet i kulturgarantin för läsåret 2020-2021 för de olika årskurserna i Mölndals kommunala förskolor och skolor.

Särskolan: Museiresan och workshop

Museiresan

Eleverna besöker Mölndals stadsmuseum, anpassat efter deras förutsättningar. Det går att titta på föremål, lyssna på ljud, prova kläder från förr, prata om museums roll och uppleva museet tillsammans på olika sätt. Museibesöket ger alla elever en inblick i vad ett museum är och att det är en självklar plats att besöka och att vara på.

4-åringar: Gåvoboken 4-årsboken

Alla 4-åringar var sitt exemplar av 4-årsboken "Veke och den röda baddräkten" av Charlotte Lannebo och Emma Göthner.

5-åringar: Barnfilmskolan

Barnen får möta pedagoger Barnfilmskolan och skapa film där kameran blir ett verktyg för att upptäcka sig själv och sin omvärld. Barnen får experimentera med avstånd, kamerahöjd och rörelse och får prova på att använda kameran för att kommunicera där barnens perspektiv är kärnan.

Förskoleklass: 6-årsbok och workshop

Läsårets 6-årsbok heter ”Tänk om alla” och är skriven av Grethe Rottböll och illustrerad av Marcus-Gunnar Pettersson. Boken är noga utvald av barnbibliotekarierna i Mölndal för dess fantasifulla kärleksförklaring till olikheter, likheter, vänskap och kärlek.

Årkurs 1: Dansworkshop

Skapa med dans

Med hjälp av dansens verktyg skapar eleverna en dansberättelse som utgår från elevernas egna idéer, erfarenheter och känslor. Eleverna får följa en koreografi, improvisera och skapa egna rörelser som leder berättelsen vidare. Sista gången visar grupperna sina dansberättelser för varandra.

Årskurs 2: Tumpiano

Tumpianot är ett urgammalt instrument som finns runt om i världen men har sitt ursprung i Afrika. Det kallas också kalimba eller mbira. Eleverna bygger varsitt eget tumpiano med hjälp av träbit, spik, ståltråd och fjäderstål.

Årskurs 3: Animerad film och besök på Gunnebo

Animerad film

Eleverna får skapa animerad film under en hel skoldag. De skapar berättelser och manus utifrån ett tema som klassen väljer innan och gör sedan lerfigurer och använder Ipads för att animera figurerna och göra film på olika teman.

Besök på Gunnebo slott och trädgårdar

Eleverna får med karta och iPad som hjälp, leta sig fram i omgivningarna runt Gunnebo slott. Slottet och trädgårdarna kommer till liv genom filmer de hittar vid olika stopp. Eleverna röra sig runt i de olika trädgårdarna i mindre grupper under vårterminen 2021.

Årskurs 4: Himlajorden - Stråf Vocal Strings

En text- och musikskapande-workshop om klot och klimat. Eleverna får själva skapa text/skriva dikt, sjunga och förhoppningsvis hinna spela in musik.

Årskurs 5: Författarsamtal och Serieteckning

Författarsamtal

Varje klass får var sitt klassexemplar av en av Petter Lidbecks bok ”Mobilen”. Klasserna läser boken högt och diskuterar den tillsammans, och förbereder frågor att ta med till Petter. Författarsamtalet sker på det folkbibliotek som skolan tillhör till våren 2022.

Serieteckning

Tillsammans med Cecilia Elgh, illustratör och konstpedagog på Kulturskolan, får eleverna titta på olika seriestilar, gå igenom enkla knep och grunder, arbeta med att skapa karaktärer och berättelser och hitta en egen seriestil. Genom att skapa serier övar de på att kommunicera, berätta och illustrera samtidigt som de är sig konstnärliga tekniker och uttryck.

Årskurs 6: Street Art

Eleverna kommer att få göra ett unikt konstverk med hjälp av sprayfärg och stenciler. Stencilart har blivit mycket populärt tack vare streetart-artisten Banksy. I denna konstform är det själva mallen som tar mest tid. Reportage: hur det gick till när åk 6 på Almåsskolan fick testa streetart.

Årskurs 7: Digital musikproduktion

Åk 7 kommer under vårterminen 2022 vara med på en workshop i digital musikproduktion.

Årskurs 8: Författarsamtal och novellskrivande & skapa film

Författarsamtal och novellskrivande

Eleverna får delta i inspirerande samtal med en av tre gästande författare Andreas Palmaer, Camilla Jönsson och Åsa Asptjärn. Klasserna kommer skriva noveller på temat skräck och fantasy som senare publiceras i en Åttologi.

Skapa film

I en skapande workshop möter eleverna två filmpedagoger och lär sig om filmspråkets grunder och mediakritik. Eleverna skriver manus och skapar en egen film där de filmatiserar sina idéer och berättelser.

Årskurs 9: Dans med Twisted Feet Dance Company

Alla åk 9-klasser kommer att få en dansworkshop med Mölndalsbaserade Twisted Feet Dance Academy i deras danslokaler på Norra Ågatan 26c i Mölndal. Reportage om när Fässbergsskolan åk 9 var på Twisted Feet Dance Company vårterminen 2020.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad