Kulturstöd

Här samlar vi information till dig som är kulturaktör i Mölndal om hur du kan söka bidrag och stöd från Mölndals stad och från andra håll. Både för kulturföreningar och för dig som är enskild kulturutövare.

Stöd, bidrag och stipendier från Mölndals stad

Bidrag och stöd för kulturföreningar

I Mölndal finns flera olika typer av stöd och bidrag att söka för föreningar. Tänk på att stöden inte täcker hela kostnaden. I de flesta stöd behöver minst 50 procent täckas av andra finansiärer, andra intäkter eller av föreningen själv.

De stöd och bidrag som är särskilt aktuella för kulturföreningar är:

  • Kulturarvsstöd. För föreningar som bedriver en regelbunden kulturarvsverksamhet samt anordnar publik verksamhet som äger rum i kommunen. Sista ansökningsdag inför 2021 är 16 december 2020. Ansökningsperioden tidigareläggs på grund av coronapandemin. Läs mer och ansök om kulturarvsbidrag. 
  • Arrangemangs- och projektstöd. För föreningar som vill anordna publika projekt och arrangemang i Mölndal. Söks löpande under året.
  • Utvecklingsstöd. För föreningar som vill arbeta med nya målgrupper och verksamheter. Söks löpande under året.
  • Nystartsbidrag. Bidraget ska underlätta bildandet av nya föreningar samt göra det lättare för föreningar att driva verksamhet de första sex månaderna. Söks löpande under året.
  • Investeringsbidrag. För föreningar som vill anpassa eller bygga om anläggningar som huvudsakligen används till barn- och ungdomsverksamhet. Söks löpande under året. Föreningar med verksamhet för barn och unga kan även söka medlems-, aktivitets- och lokalbidrag.

Läs mer om samtliga föreningsbidrag och om hur du söker.

Stipendier för kulturföreningar och enskilda kulturutövare

Mölndals stad delar varje år ut två stipendier till kulturutövare. Sista ansökningsdag för arbetsstipendium och kulturstipendium är 31 mars:

  • Arbetsstipendium konst och kultur. Stipendiet på upp till 50 000 kronor delas ut varje år till en professionell kulturarbetare eller konstnär som bor eller verkar i Mölndal. Läs mer om arbetsstipendium.
  • Kulturstipendium. Stipendiet på 10 000 kronor delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv. Läs mer om kulturstipendium.
  • Tillfälligt kulturstipendium i coronakrisen. Sista ansökningsdag var 2 juni 2020. Stipendium på 10 000 kronor för att stötta Mölndals kulturliv i spåren av coronapandemin. För professionellt verksamma kulturarbetare och konstnärer i kommunen.

Andra stöd, bidrag och stipendier

Västra Götalandsregionen delar ut olika stöd och stipendier till det fria kulturlivet. Läs mer om regionens kulturstöd.

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du som är arrangör också få information, råd och tips, samt hitta länkar vidare till andra stöd och bidrag för kulturaktörer.

Vi kommer gärna i kontakt med dig

Vi som arbetar med kulturutveckling i Mölndals stad vill gärna kunna komma i kontakt med dig som är konstnär eller kulturaktör i kommunen för information, inbjudningar, utlysningar och dialog.

Vi önskar därför att du skriver in dina uppgifter i e-tjänsten Kulturaktörer i Mölndal. Då kan vi rikta informationen rätt. Om du vill kan vi också förmedla information vidare när vi får förfrågningar som kan intressera dig eller förmedla information om dig till exempelvis uppdragsgivare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad