Mölndals ungdomspeng

Du som är mellan 13 och 26 år kan söka ungdoms­pengen för att arran­gera större kultur­arran­ge­mang, såsom event, utställningar eller föreställ­ningar.

Du kan söka som privatperson eller som förening. Pengarna är uppdelade i två potter:

  • Ungdomspengar
  • Kulturpengen.

Tänk på följande

  • Arrangemanget ska vara gratis och målgruppen ska vara unga, 13–26 år.
  • Arrangemanget ska ske inom kommunen och vara öppet för alla ungdomar att delta i.
  • Maxsumma att söka är 20 000 kronor.
  • Ungdomspengen kan inte kombineras med några andra bidrag förutom Kulturung­doms K-pengar.
  • Ungdomspengen får inte använ­das till skolprojekt.
  • Ungdomspengen får inte använ­das till löner eller försäljning.
  • Du som söker kan inte vara avlönad av Mölndals stad i sam­band med arrangemanget.
  • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt samt religiöst- och partipolitiskt obundet.

Vad händer efter att du ansökt?

När du skickat in din ansökan behand­las den av oss. Det är inte ovanligt att du blir kontak­tad för att vi behöver veta något mer om ditt projekt innan vi kan lämna ett slutgil­tigt besked.

Ansökan, fyll i och skicka in


Kontaktuppgifter till dig som fyller i ansökan
Kontaktuppgifter till dig som fyller i ansökan
Kontaktuppgifter till vuxen (om du som fyller i är under 18 år)
Kontaktuppgifter till vuxen (om du som fyller i är under 18 år)

Skriv antalet personer (ungdomar) som hjälps åt med arrangemanget.Specificera varje del och vad det kostar så tydligt som möjligt.Om inte kommer ni få en person som kan hjälpa till.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service.


Vad händer efter att du ansökt?

När du skickat in din ansökan behandlas den av oss. Det är inte ovanligt att du blir kontaktad för att vi behöver veta något mer om ditt projekt innan ett slutgiltigt besked ges.

Show me the money – för arrangemang på fritidsgårdarna

Vill du arrangera något på eller kring din fritidsgård? Då kan du ansöka om "Show me the money" istället.

Dela på:

Senast uppdaterad