Passalen - fritid för alla

Passalen underlättar för dig som är barn och ung vuxen med funktionsvariation att delta på våra fritidsaktiviteter.

Mölndals stad vill erbjuda en meningsfull fritid för alla kommunens barn och unga. Ibland kan det vara svårt att på egen hand komma i väg till en fritidsaktivitet. Mölndal stad har ett samarbete med föreningen Passalen för att underlätta för dig som är barn och ung med funktionsvariation att delta på fritidsaktiviteter och vara med och påverka fritidsutbudet i Mölndal.

Vad är Passalen?

Passalen riktar sig till barn och unga vuxna som behöver lite extra stöd på grund av fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Passalens ledare finns med som stöd och hjälp inför och under hela aktiviteten och som en trygg vuxen som du kan vända dig till när som helst.

Passalen följer med till ordinarie verksamhet men anordnar även egna aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål.

Hur går det till?

Genom att bli medlem i Passalen och ladda ner Passalen-appen får du tillgång till olika aktiviteter på både fritidsgårdar och inom föreningslivet i Mölndal. Dessutom kan du delta på olika onlineträffar.

Du blir medlem via passalen.se eller genom Passalen-appen, som finns där appar finns. När du blivit medlem får du ett utskick med månadens schema. I Passalen-appen finns alla aktiviteter och all information du behöver för att kunna delta.

Vem kan delta?

Passalens verksamheter riktar sig till dig som är barn eller ung vuxen och som behöver stöd för att organisera din fritid. Att delta är helt frivilligt och gratis. Är du i behov av ledsagare/assistent ska dessa följa med till aktiviteten. De flesta aktiviteter är föräldrafria, men föräldrar är välkomna när det behövs.

Mer information

För mer information, kontakta Anna Jedenius, projektledare för Passalen i Mölndal. Passalen-appen finns där appar finns. I appen blir du medlem och kan anmäla dig till aktiviteter.

Följ Passalen Mölndal sociala medier:

Kontakt

Passalen
Anna Jedenius
Projektledare Mölndal
anna@passalen.se
0709- 93 01 06

Dela på:

Senast uppdaterad