Passalen - fritid för alla

Passalen underlättar för dig som är barn och ung vuxen med funktions­variation att delta i våra fritidsaktiviteter.

passalens logga

Påverka fritidsutbudet i Mölndal och delta på dina villkor! Mölndals stad vill erbjuda en meningsfull fritid för alla kommunens barn och unga. Därför har vi ett samarbete med föreningen Passalen och programmet "Klubbar by Passalen".

Vad är Klubbar by Passalen?

Klubbar by Passalen riktar sig till barn och unga vuxna som behöver lite extra stöd för att delta i det ordinarie fritidsutbudet på grund av fysiska, intellektuella eller psykiska funk­tionsvaria­tioner.

Passalens ledare följer med till ordi­narie verksamheter inom Mölndals stad. De finns med som stöd och hjälp inför och under hela aktiviteten, och som en trygg vuxen som du kan vända dig till när som helst.

Hur går det till?

Genom att bli medlem i Passa­len och ladda ner Passalen-appen får du tillgång till olika aktiviteter på både fritidsgårdar och inom föreningslivet i Mölndal.

Du blir medlem i Passalen via passalen.se. När du blivit medlem får du utskick med aktivitetsschema och nyhetsutskick. I appen ”Passalen”, som finns att ladda ner från app-butiker finns alla aktiviteter och all informa­tion du behöver för att kunna delta. Här bokar du även in dig till aktiviteter du vill gå på.

Vem kan delta?

Passalens verksamheter riktar sig till dig som är barn eller ung vuxen och som behöver stöd för att organisera din fritid. Att delta är helt frivilligt och gratis. Är du i behov av ledsagare/ assistent ska dessa följa med till aktiviteten. De flesta aktivi­teter är föräldrafria, men föräldrar är välkomna när det behövs.

Mer information

För mer information, kontakta Anna Jedenius, projektledare för Klubbar by Passalen i Mölndal.

Följ Passalen Mölndal på sociala medier:

Kontakt

Passalen
Emma Wallin
Projektledare för Klubbar by Passalen i Mölndal
emma.w@passalen.se

Dela på:

Senast uppdaterad