Fritidsgårdar och mötesplatser för unga

Fritidsgårdarna är öppna för alla från årskurs 6 till och med gymnasiet. Välkommen till oss!

Här är du som ung med och skapar en fritid på dina villkor, efter dina intressen och idéer. Följ oss på Ungmolndal på Instagram så får du tips på vad du kan göra på fritiden. Det som får dig att må bra.


Fritidsgårdarnas öppettider - uppdaterad 28 september


Måndagar

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Balltorp

16-20

STÄNGT

kl 16-20

kl 16-20

kl 16-22

Eklanda

STÄNGT

kl 16-20

kl 16-20

kl 16-20

kl 16-22

Kållered

STÄNGT

kl 16-20

kl 16-20

kl.16-20

kl 16-22

Lindome

STÄNGT

kl 16-20

kl 16-20

kl. 16-20

kl. 16-22

Åby*

*

*

*

*

*

Helger är fritidsgårdarna helt stängda.
*Åby erbjuder olika aktiviteter varje kväll. Se mer på Mötesplats Åbys sida.

Varmt välkommen till en av följande fritidsgårdar och mötesplatser:

En fritidsgård för alla

Det spelar ingen roll vilken religion, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsförmåga du har. Vi i personalen jobbar aktivt för att tillgodose just dina intressen och behov. Det är viktigt för oss att utveckla fritidsgårdarna och personalen har därför bland annat utbildats i hbtq+-frågor och mänskliga rättigheter.

Ungas delaktighet

På fritidsgårdarna är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och grupp­verksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov. Dels på månadsvisa Idécaféer där ungdomar tillsammans med ledare beslutar om vilken verksamhet som ska bedrivas, vilka material som ska köpas in, och så vidare. Dels genom "Show me the money".

Show me the money

Har du en idé som du vill genomföra med och för andra ungdomar på din fritidsgård? "Show me the money" är pengar som kan användas till lite större arrangemang, som kurser, studieresor, externa utbildare i till exempel teater, foto, musik, med mera.

Läs mer och ansök om pengar ur Show me the money

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad