Fritidsgårdar och mötesplatser för unga

På Mölndals fritidsgårdar och mötesplatser för unga kan du träffa vänner, vara med i spontana aktiviteter eller delta i olika grupper. Vi hjälps åt att förverkliga små och stora drömmar.

Här är du som ung med och skapar en fritid på dina villkor, efter dina intressen och idéer. Det som får dig att må bra. Varmt välkommen till en av följande fritidsgårdar / mötesplatser:

En fritidsgård för alla

På Mölndals fritidsgårdar och mötesplatser för unga är alla från årskurs 6 till tredje året på gymnasiet välkomna! Det spelar ingen roll vilken religion, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsförmåga du har. Vi i personalen jobbar aktivt för att tillgodose just dina intressen och behov. Det är viktigt för oss att utveckla fritidsgårdarna och personalen har därför bland annat utbildats i hbtq-frågor och mänskliga rättigheter.

Ungas delaktighet

På fritidsgårdarna är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och grupp­verksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov. Dels på månadsvisa Idécaféer där ungdomar tillsammans med ledare beslutar om vilken verksamhet som ska bedrivas, vilka material som ska köpas in, och så vidare. Dels genom "Show me the money".

Show me the money

Har du en idé som du vill genomföra med och för andra ungdomar på din fritidsgård? "Show me the money" är pengar som kan användas till lite större arrangemang, som kurser, studieresor, externa utbildare i till exempel teater, foto, musik, med mera.

Läs mer och ansök om pengar ur Show me the money


Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-27 14.23