Fritidsgårdar och mötesplatser för unga

Fritidsgårdarna är öppna för alla från årskurs 6 till och med gymnasiet. Vi har infört maxtantal besökare i våra lokaler och håller även aktiviteter utomhus och digitalt!

Här är du som ung med och skapar en fritid på dina villkor, efter dina intressen och idéer. Följ oss på Ungmolndal på Instagram så får du tips på vad du kan göra på fritiden. Det som får dig att må bra.

Fritidsgårdarna flyttar ut!

Med varmare väder flyttar en del av fritidsgårdarnas verksamheter ut. Varje fritidsgård har aktiviteter utomhus minst en halv kväll i veckan, ofta flera! Håll dig uppdaterad genom fritidsgårdarnas konto Ungmolndal på Instagram

Fritidsgårdarnas öppettider förändras under sommarveckorna, se mer information om detta nedan.

Fritidsgårdarnas öppettider


Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag jämn v

Fredag ojämn v

Balltorp

STÄNGT

kl 16-20

kl 16-20

kl 16-22

STÄNGT

Eklanda

STÄNGT

kl 16-20

STÄNGT

STÄNGT

kl 16-22

Fässberg

kl 16-20

16-20

kl 16-20

kl 16-20

kl 16-20

Kållered

kl 16-20

kl 16-20

STÄNGT

kl 16-22

STÄNGT

Lindome

kl 16-20

kl 16-20

STÄNGT

STÄNGT

kl 16-22

Åby

STÄNGT*

kl 16-20

STÄNGT

STÄNGT

kl 16-22

Måndagar och helger är fritidsgårdarna helt stängda.
*Ojämna veckor är Mötesplats Åby öppet endast för tjejer kl 16-20.

Varmt välkommen till en av följande fritidsgårdar / mötesplatser:

En fritidsgård för alla

Det spelar ingen roll vilken religion, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsförmåga du har. Vi i personalen jobbar aktivt för att tillgodose just dina intressen och behov. Det är viktigt för oss att utveckla fritidsgårdarna och personalen har därför bland annat utbildats i hbtq+-frågor och mänskliga rättigheter.

Ungas delaktighet

På fritidsgårdarna är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och grupp­verksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov. Dels på månadsvisa Idécaféer där ungdomar tillsammans med ledare beslutar om vilken verksamhet som ska bedrivas, vilka material som ska köpas in, och så vidare. Dels genom "Show me the money".

Show me the money

Har du en idé som du vill genomföra med och för andra ungdomar på din fritidsgård? "Show me the money" är pengar som kan användas till lite större arrangemang, som kurser, studieresor, externa utbildare i till exempel teater, foto, musik, med mera.

Läs mer och ansök om pengar ur Show me the money

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad