Mölndals ungdomsråd

Ungdomsrådet finns för att ungdomar ska få möjlighet och verktyg att påverka sin och andra ungdomars vardag.

Ungdomsrådet skapar dialog och hittar kommunikationskanaler mellan ungdomar, politiker och andra beslutsfattare i Mölndal. De tar också tillvara på ungdomars intressen när det kommer till frågor som rör till exempel fritid, kultur och miljö. Rådet är religiöst och partipolitiskt obundet och drivs helt på ungdomarnas egna initiativ.

Ungdomsrådet arrangerar bland annat olika typer av evenemang, åker på utbyten på temat demokrati och mänskliga rättigheter samt fattar beslut om ansökningar som kommer in till Mölndals ungdomspeng.

Ungdomsrådets möten

Rådet träffas ett par gånger per månad och alla ungdomar i Mölndal som är mellan 13 och 19 år är välkomna att delta. Vill du vara med på ett möte? Kontakta oss via uppgifterna längre ner på sidan, så får du info om var och när nästa möte hålls.

Bli medlem i ungdomsrådet

Vill du kanske sitta med i Mölndals ungdomsråd? Du behöver inte se det som ett stort åtagande, utan kan välja att bara sitta med i en arbetsgrupp som passar dina intressen. Eller så kan du vara stödmedlem och få löpande information från ungdomsrådet om deras arbete. Fyll i formuläret nedan och välj vad som passar dig.

För att kunna bli medlem behöver du vara 13–19 år och bo i Mölndals stad.

Typ av medlemskap * (obligatorisk)
Välj mellan att vara aktiv medlem (delta på möten) och stödmedlem (få information om ungdomsrådets arbete).
Typ av medlemskap


Arbetsgrupper (för aktiva medlemmar) * (obligatorisk)
Välj den eller de arbetsgrupper du är intresserad av att sitta med i (du kan välja flera).
Arbetsgrupper (för aktiva medlemmar)

Namn och kontaktuppgifter
Namn och kontaktuppgifter

Om du går i skolan, vilken går du på?

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad