Show me the money

Har du en idé som du vill genomföra med och för andra ungdomar? Då kan du ansöka om pengar och göra idén till verklighet!

"Show me the money" är pengar som kan användas till lite större arrangemang, som kurser, studieresor, externa utbildare i till exempel teater, foto, musik, med mera.

Tänk på följande

  • Arrangemanget ska ha någon sorts koppling till kommunens fritidsgårdar/mötesplatser.
  • Syftet med arrangemangen är att:
    • Deltagarna får möjlighet att vara med i ett socialt sammanhang.
    • Deltagarna får möjlighet att vara sig själv och utveckla sin identitet.
    • Arrangörerna får möjlighet att ta ansvar, uttrycka sig och bli lyssnade till.

Få stöd av en fritidsledare

Om du har en idé eller frågor kan du få hjälp av en fritidsledare. Sen fyller du i ansökan som skickas in till en grupp med ungdomar som beslutar om pengarna.

Fyll i och skicka in din ansökan

Skriv allt som kostar, som hyra av material, lokal, kostnader för kursledare, och så vidare. Skriv även om ni kommer få några inkomster och vad de ska användas till.

Vad blir den totala kostnaden för arrangemanget?

Kontaktuppgifter till dig som söker:
Kontaktuppgifter till dig som söker:
Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på molndal.se/personuppgifter.

Frågor och svar

Vem kan söka?

Ungdomar från årskurs 6 upp till 19 år och som är bor i Mölndal.

Vad kan man söka pengar till?

Du kan söka pengar för arrangemang på eller i anslutning till en fritidsgård/mötesplats, som till exempel studieresor, kursledare eller föreläsningar. Kontakta någon fritidsledare om du behöver hjälp.

Vem tar emot min ansökan?

En grupp bestående av ungdomar. De träffas en gång per månad och ger svar dagen efter de träffats.

Vill du vara med i ”Show me the money- gruppen” som beslutar om pengarna? Kontakta i så fall din närmaste fritidsgård/mötesplats eller klicka dig vidare på länkarna i kontaktrutan nedanför.

Relaterad information

Kontakt

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan kan du kontakta en fritidsledare på någon av våra fritidsgårdar/mötesplatser.

Dela på:

Senast uppdaterad