Mölndals ungdomspeng

Ungdomspengen kan du som är mellan 13 och 26 år söka för att arrangera större event. Det är ungdomarna i Mölndals ungdomsråd som tar emot och fattar beslut om alla ansökningar.

Tänk på följande

 • Arrangemanget ska vara gratis och målgruppen ska vara unga, 13–26 år.
 • Arrangemanget ska ske inom kommunen och vara öppet för alla ungdomar att delta i.
 • Maxsumma att söka är 20 000 kronor.
 • Ungdomspengen kan inte kombineras med några andra bidrag förutom KulturUngdoms K-pengar.
 • Ungdomspengen får inte användas till skolprojekt.
 • Ungdomspengen får inte användas till löner eller försäljning.
 • Du som söker kan inte vara avlönad av Mölndals stad i samband med arrangemanget.
 • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt samt religiöst- och partipolitiskt obundet.

Ansökan, fyll i och skicka in


Kontaktuppgifter till dig som fyller i ansökan
Kontaktuppgifter till dig som fyller i ansökan
Kontaktuppgifter till vuxen (om du som fyller i är under 18 år)
Kontaktuppgifter till vuxen (om du som fyller i är under 18 år)

Skriv antalet personer (ungdomar) som hjälps åt med arrangemanget.Specificera varje del och vad det kostar så tydligt som möjligt.Om inte kommer ni få en person som kan hjälpa till.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på molndal.se/personuppgifter.

 

Vad händer efter att du ansökt?

 • Mölndals ungdomsråd tar emot och fattar beslut om alla ansökningar.
 • Varje år väljer ungdomsrådet ut prioriterade områden. Under 2018 prioriteras projekt som fokuserar på demokrati, jämställdhet och kulturutövning.
 • Ungdomsrådet ser över alla ansökningar inom en månad (oftast snabbare) från att den skickats in, förutom i juli och augusti då det är sommaruppehåll.
 • Personal i Mölndals stad hjälper till med allt som rör inköp och ekonomi i samband med arrangemanget.
 • Allt tryckmaterial som görs ska innehålla kommunens och ungdomsrådets logotyper.
 • Ett utvärderingsformulär skickas ut från ungdomsrådet efter arrangemanget.

Show me the money – för arrangemang på fritidsgårdarna

Vill du arrangera något på eller kring din fritidsgård? Då kan du ansöka om "Show me the money" istället.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad