Arbetsmiljö i förskola och skola

Den fysiska arbetsmiljön i förskolan och skolan finns både inne i och utanför byggnaden.

Förskoletambur Foto: M Bergbenkull

Den goda inre fysiska arbetsmiljön handlar bland annat om

  • tillgänglighet
  • ljus
  • buller
  • ventilation
  • måltidsmiljön
  • pausutrymmen
  • toaletter
  • städning
  • möbler
  • textilier

Det handlar också om ett säkerhetstänkande för att undvika olycksfall och skador, om ergonomiskt genomtänkta datorarbetsplatser och om riskfri miljö för allergiker.

Den yttre fysiska miljön ska planeras med samma omsorg som den inre. Gården skall vara en trygg, säker och stimulerande miljö för lek, kunskap, utveckling och avkoppling.

Lokalförsörjningensavdelningen planerar och ansvarar för  både den inre och yttre fysiska arbetsmiljön tillsammans med förskolan eller skolan.  

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad