Buller i skolan

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som "bara" är störande eller ljud som är skadligt för hörseln.

Ljudnivåerna är beroende av

  • lokalernas utformning
  • storleken på barngrupper
  • högljudda barn
  • typ av arbete
  • arbetsformer
  • ljud som tränger in utifrån

Vid om- och nybyggnation är det viktigt att på ett tidigt stadium behandla bullerfrågan. Lokalerna bör ha mycket mjuka material i tak, väggar och golv. Det ger en hög ljudabsorbtion, vilket innebär att ljudet avtar snabbt med avståndet från ljudkällan.

Lokalförsörjningensavdelningen planerar och ansvarar för om och nybyggnation och tillsammans med förskolan eller skolan arbetar man för en så god bullerfri miljö som möjligt.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad