Tillgänglighet

Tillgängligheten i våra förskolor och skolor ska vara god. Även om du har ett funktionshinder ska du som besökare och förälder kunna komma och hälsa på. Det innebär att det ska finnas parkeringsplats för funktionshindrade utanför entrén och vara möjligt att ta sig in i byggnaden på ett enkelt sätt.

Det bör finnas en automatisk dörröppnare på entrédörren och handikapptoalett i allmänna utrymmen.

När man har nedsatt syn är det viktigt att kontrastmarkera trappor. Dörrarna ska ha ljusare eller mörkare färger än väggarna för att öka kontrasten. Toaletter och hissar ska märkas ut med punktskrift eller reliefskrift.

Fastighetsavdelningen ansvarar för tillgängligheten i de allmänna utrymmena inne och ute tillsammans med förskolan och skolan. Anpassning som gäller det enskilda barnet eller eleven med funktionshinder ansvarar skolan för.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad