Elever i behov av särskilt stöd

Är du elev i behov av särskilt stöd kan du få detta på olika sätt utifrån det individuella behovet. Mölndals stads skolor arbetar med individuella utvecklingsplaner, IUP, för varje elev samt när det behövs med åtgärdsprogram.

I de flesta fall kan stödet som behövs ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Våra specialpedagoger spelar i många fall en viktig roll som stöd till pedagoger och barn.

I vissa fall kan det för skolelever bli aktuellt med stöd i särskild undervisningsgrupp.

Kontakt

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen
031-315 20 10
anna.brugge.josefsson@molndal.se

Ulrika Gustafsson
Verksamhetschef grundskola F-6
Grundsärskola
031-315 20 06
ulrika.gustafsson@molndal.se

Erica Ekenmo
Verksamhetschef grundskola 7-9
Kulturskolan
Språkcentrum
031-315 17 75
erica.ekenmo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-16 16.30