Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Elever i behov av särskilt stöd

Är du elev i behov av särskilt stöd kan du få detta på olika sätt utifrån det individuella behovet. Mölndals stads skolor arbetar med individuella utvecklingsplaner, IUP, för varje elev samt när det behövs med åtgärdsprogram.

Specialverksamhet

I de flesta fall kan stödet som behövs ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Våra specialpedagoger spelar i många fall en viktig roll som stöd till pedagoger och barn.

I vissa fall kan det bli aktuellt med stöd i särskild undervisningsgrupp, specialverksamhet.

Kontakt

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen
031-315 20 10
anna.brugge.josefsson@molndal.se

Leif Ivelind
Verksamhetschef skola 7-9
Skolförvaltningen
0709-64 99 47
leif.ivelind@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-24 15.31