Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Särskilda undervisningsgrupper

I Mölndals stad finns två centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för grundskoleelever som är folkbokförda i Mölndals stad, har extra stort behov av särskilt stöd och har en fastställd autismdiagnos.

Skolenheterna har plats för 12 elever vardera. Verksamheten är placerad vid Lackarebäcksskolan för åk 1-6 och Sinntorpsskolan för åk 7-9.

Ansökan

Ansökan om stöd och placering i särskild undervisningsgrupp görs av elevens rektor i samverkan med elevens vårdnadshavare. Elever tas emot läsårsvis. Sista ansökningsdag är 28/2 inför kommande läsår.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Ulrika Gustafsson
Verksamhetschef skola F-6
Grundsärskola
031-315 20 06
ulrika.gustafsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-02 16.00