Särskilda undervisningsgrupper

I Mölndals stad finns två centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för grundskoleelever som är folkbokförda i Mölndals stad, har extra stort behov av särskilt stöd och har en fastställd autismdiagnos.

Skolenheterna har plats för 12 elever vardera. Verksamheten är placerad vid Lackarebäcksskolan för åk 1-6 och Sinntorpsskolan för åk 7-9.

Ansökan

Ansökan om stöd och placering i särskild undervisningsgrupp görs av elevens rektor i samverkan med elevens vårdnadshavare. Elever tas emot läsårsvis. Sista ansökningsdag är 28/2 inför kommande läsår.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Caroline Billing
Verksamhetschef
Grundskola F-6
Anpassad grundskola

Erica Ekenmo
Verksamhetschef grundskola F-9
Kulturskolan
Språkcentrum
Särskilda undervisningsgrupper

Dela på:

Senast uppdaterad