Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Specialverksamhet

Elever som behöver specialpedagogiska insatser får särskilt stöd. Detta stöd ges i första hand inom den klass eller grupp som eleven normalt tillhör. Om det finns särskilda skäl kan rektor besluta om stöd enskilt eller i annan undervisningsgrupp. Det är det vi kallar specialverksamhet. 

Lindevi

Lindevi särskilda undervisningsgrupp hjälper elever i grundskolan som befinner sig i en socialt problematisk situation. Eleverna har under en längre tid och på olika sätt i sin skolgång visat att de behöver särskild omsorg och specialpedagogik.

Lindevi vänder sig till årskurs 7-9 och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på elevens livssituation. Helhetsperspektivet innebär att skolan arbetar med elevens

  • sociala utveckling
  • känslomässiga utveckling
  • intellektuella utveckling

Det övergripande målet är att eleven ska gå tillbaka till den ordinarie skolan eller till vidare studier på gymnasiet. Verksamheten på Lindevi är ett ansvar för Sinntorpsskolans rektor. Beslut om att ansöka fattas av rektor på den aktuella elevens skola i samråd med vårdnadshavare. 

Lackarebäcksskolan

På Lackarebäcksskolan finns särskild kompetens för neuropsykiatrisk problematik. Kontakta rektor där för mer information.

Kontakt

Björn Blomgren
Rektor
Sinntorpsskolan år 4-9
Lindeviskolan
0707-69 06 66
bjorn.blomgren@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 13.41