Elevhälsa

För att klara av sina studier behöver barn och elever må bra i sin studiemiljö. Du som är elev i någon av Mölndals skolor kan vända dig till elevhälsan om du till exempel har funderingar kring din fysiska och psykiska hälsa, om du känner oro för din skolsituation, om du har problem med kompisar, lärare, familj eller om livet känns tungt.

Om du har drabbats av akut sjukdom ska du inte söka elevhälsan utan istället kontakta din vårdcentral/husläkare.

Fördjupad kompetens

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. De ska också hjälpa till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan ska arbeta med sådant som rör elevernas arbetsmiljö så som skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

För förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns ute på skolorna skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagoger med fördjupad kompetens.

Skolförvaltningen har också en grupp med centralt placerade specialpedagoger som arbetar mot förskolan på förskolechefs uppdrag.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad