Elevhälsa

För att klara av sina studier behöver barn och elever må bra i sin studiemiljö. Du som är elev i någon av Mölndals skolor kan vända dig till elevhälsan om du till exempel har funderingar kring din fysiska och psykiska hälsa, om du känner oro för din skolsituation, om du har problem med kompisar, lärare, familj eller om livet känns tungt.

Om du har drabbats av akut sjukdom ska du inte söka elevhälsan utan istället kontakta din vårdcentral/husläkare.

Fördjupad kompetens

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. De ska också hjälpa till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan ska arbeta med sådant som rör elevernas arbetsmiljö så som skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

För förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola finns ute på skolorna skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagoger med fördjupad kompetens.

Skolförvaltningen har också en grupp med centralt placerade specialpedagoger som arbetar mot förskolan på förskolechefs uppdrag.

Ledningssystem för hälso- och sjukvård i elevhälsan

Ledningssystemet ska säkra och utveckla kvaliteten för den hälso- och sjukvård som bedrivs av elevhälsan på de skolor som skolnämnden ansvarar för.

Strukturen i ledningssystemet är uppbyggt så att det kan användas för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten med syfte att skapa en patientsäker och god vård inom elevhälsans hälso- och sjukvård för eleverna i Mölndal.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad