Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare. De arbetar med elevernas fysiska och psykiska hälsa samt välmående i skolan. I uppdraget ingår främjande och förebyggande arbete som bidrar till elevernas hälsa och sunda levnadsvanor.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att:

  • Erbjuda hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer,
  • genomföra hälsosamtal under hälsobesöken och genom dessa stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val,
  • öka elevernas kunskap och medvetenhet om vad man kan göra för att må bra och vad som innebär risker för ohälsa,
  • tillsammans med skolläkare, skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna,
  • aktivt bidra i utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem eller inlärningssvårigheter,
  • samverka med till exempel sjukvård, socialtjänst.

Skolläkare

Skolläkarens uppdrag är att:

  • Vara sakkunnig i medicinska frågor,
  • samverka med skolsköterskor, skolledning, elevhälsoteam och skolans personal,
  • verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna.

Kontakt

Åsa Olander
Medicinskt ledningsansvar

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad