Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Skolsköterska och skolläkare

Elevers fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö, livsstilsrelaterade hälsorisker och de som behöver särskilt stöd för att nå skolans mål är prioriterade i elevhälsans medicinska insats. Uppdraget är enligt skollagen ett förebyggande arbete som bidrar till elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och sunda levnadsvanor.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att 

 • erbjuda hälsobesök och vaccinationer enligt fastställt basprogram 
 • genomföra hälsosamtal och ska genom dessa stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val
 • via hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- respektive friskfaktorer, samt hur dessa påverkar hälsan
 • tillsammans med skolläkare, skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna
 • ge särskilt stöd till och göra bedömningar och delta i utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem samt inlärningssvårigheter
 • samverka med sjukvård, socialtjänst med flera

Skolläkare

Följande uppgifter ingår i uppdraget:

 • vara sakkunnig i medicinska frågor
 • samverka med skolsköterskor, skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal och arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna
 • verka för god arbetsmiljö för eleverna
 • stå för medicinsk sakkunskap för barn med olika typer av funktionshinder såväl fysiska som neuropsykiatriska
 • medicinsk studie- och yrkesvägledning

Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap, övergripande och i enskilda elevärenden, stödja elevhälsan i enlighet med nationella riktlinjer.

Alla elever erbjuds skolläkarkontakt vid behov under hela skoltiden.

Kontakt

Helena Qvarnström Sahlberg
Medicinskt ledningsansvar
helena.qvarnstrom-sahlberg@molndal.se

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-12 08.58