Hälsobesök och vaccinationer

Hälsobesöken hos skolsköterskan och skolläkaren är en fortsättning på besöken hos Barnavårdscentralen (BVC).

Innehållet i hälsobesöken bygger på ett individuellt hälsosamtal med elev, i förskoleklass även med vårdnadshavare, inhämtande av hälsouppgifter från hemmet och/eller elev, muntlig information från lärare/arbetslag i alla årskurser samt skolsköterskans/skolläkarens kroppsliga hälsoundersökning. En sammanfattande bedömning över elevens hälsotillstånd och utveckling dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen av skolläkaren och av skolsköterskan vid hälsobesöken.

Alla elever erbjuds skolläkarkontakt vid behov under hela skoltiden. Informationen nedan är en översikt och vill du veta mer är du välkommen att kontakta skolsköterskan på aktuell skola.  

Förskoleklass

 • En hälsodeklaration från vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar och vaccinationer gjorda på BVC ligger till grund för skolsköterskans planering.
 • Längd- och viktundersökning samt hörsel- och synundersökning.
 • Dessa uppgifter redovisas sedan för vårdnadshavare och barn vid hälsobesöket. Samtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa.
 • Vårdnadshavare informeras om det finns behov av ytterligare uppföljning.

Årskurs 2

 • Individuellt samtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa.
 • Längd-och viktundersökning.
 • Samtyckesblankett för vaccination från vårdnadshavare.
 • Erbjudande om vaccination: mässling/påssjuka/röda hund.

Årskurs 4

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare inhämtas.
 • Eleven erbjuds ett individuellt hälsobesök och fyller i en hälsosamtalssblankett.
 • Individuellt samtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa.
 • Längd-, vikt- och ryggundersökning.

Årskurs 5 - nytt läsår 2020/2021

 • Samtyckesblankett för vaccination från vårdnadshavare
 • Erbjudande om HPV grundvaccination för alla flickor. För pojkar i åk 5 gäller erbjudandet pojkar födda 2009 eller senare.

Årskurs 6

 • Individuellt samtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa.
 • Längd-, vikt- och ryggundersökning.
 • Samtyckesblankett för vaccination från vårdnadshavare.
 • Erbjudande om HPV grundvaccination mot livmoderhalscancer till flickor. Gäller endast läsår 2020/2021.

Årskurs 8

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare inhämtas.
 • Eleven erbjuds ett individuellt hälsobesök och fyller i en hälsosamtalssblankett.
 • Individuellt samtal angående trivsel, kamratrelationer, inlärning, skolsituation, kost, fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, sexuell hälsa, pubertet och ANT(Alkohol/Narkotika/Droger/Tobak).
 • Längd-, vikt- och ryggundersökning samt färgseendeundersökning.
 • Samtyckesblankett för vaccination från vårdnadshavare.
 • Erbjudande om vaccination: difteri, stelkramp och kikhosta.

Årskurs 9

 • Skolhälsovårdsjournal från grundskolan avslutas.

Årskurs 7, 8 och 9

 • Medicinsk studie- och yrkesvägledning när behov finns.

Kontakt

Åsa Olander
Medicinskt ledningsansvar

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad