Specialpedagogik

Specialpedagoger arbetar för att underlätta och skapa möjligheter för barns och elevers lärande. För skolan är de placerade ute på skolorna men det finns också specialpedagoger som är till för förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Specialpedagogens roll

Specialpedagoger har framför allt en handledande roll. De arbetar tillsammans med personal och ledning och bidrar till den pedagogiska utvecklingen. Detta för att förskolans och skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda miljöer för lärande som möjligt och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Förutom de specialpedagoger och speciallärare som finns ute på skolorna finns ett centralt placerat specialpedagogiskt team som arbetar mot förskola och pedagogisk omsorg. Teamet består av specialpedagoger och en talpedagog. De bidrar med specialpedagogisk spetskompetens inom bland annat språk, kommunikation, syn och hörsel. De arbetar konsultativt på uppdrag av och i samverkan med förskolechef och chef för pedagogisk omsorg.

Språk-o-tek och TAKK

Förskolans team arbetar också med Språk-o-teket som är en del av Sinkadusen, förskolans kreativa resurscenter. På Språk-o-teket kan pedagoger få låna språkstimulerande material till sina barngrupper och få olika typer av rådgivning och stöd.

En stor satsning pågår också med utbildning av alla anställda i förskola och pedagogisk omsorg i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Denna kompetensutvecklingssatsning pågår i Mölndal under tre år.

Kontakt

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad