Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg i familjedaghem är ett alternativ till förskola och fritidshem där barnen vistas i dagbarnvårdarens eget hem. 

Dagbarnvårdare och barn. Foto: Madeleine Bergenkull.

Mölndal, Kållered och Lindome har tillsammans drygt femtio familjedaghem. Du ansöker på samma sätt som till förskolan.

Små och större grupper

Barngrupperna är ofta små och åldrarna varierar från ett till tolv år. Det innebär att syskon kan vara placerade i samma familjedaghem. Men dagbarnvårdarna i ett område samarbetar. En gång i veckan träffas barn och dagbarnvårdare utomhus eller i en lokal för gemensamma aktiviteter i större grupp. Barnen lär känna andra dagbarn och andra dagbarnvårdare. På så vis finns det, när det behövs, alltid en vikarie som barnet är bekant med.

Lärande genom lek

Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. Pedagogisk omsorg styrs av Skollagen (kap.25) och Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande.

Om du vill veta mer om familjedaghem är du välkommen att kontakta någon av våra förskolechefer. Vid frågor om kö eller avgifter kontakta Barnomsorgsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 3 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 80, kl 10-12 telefontid
barnomsorgsenheten@molndal.se

Birgitta Gustafsson
Chef pedagogisk omsorg
Familjedaghem Mölndal
0706-61 62 90
birgitta.gustafsson@molndal.se


Yvonne Petersson
Chef pedagogisk omsorg
Familjedaghem Kållered, Lindome
0709-91 69 19
yvonne.petersson@molndal.se

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen
031-315 20 10
anna.brugge.josefsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-13 08.57