Ålegårdens förskola

Ålegårdens förskola har inriktning äventyrspedagogik, som bygger på ett upplevelsebaserad lustfyllt lärande som består av problemlösning, deluppdrag och olika samarbetsövningar.

Vit träbyggnad med lekredskap och grönskande träd och buskar i förgrunden

Med äventyrspedagogik lär man sig bättre om man använder hela kroppen, att man har roligt, upplever känslor och att man gör det tillsammans. Allas insatser är viktiga och man använder gruppens olika förmågor för att jobba mot ett gemensamt mål. Detta skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och skapar ett stort engagemang.

Barn och pedagoger på förskolan arbetar tillsammans för att skapa möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas och att stärka varandra tillsammans i gruppen.

Äventyrspedagogiken använder utemiljön och naturen som arena för upplevelse och lärande.

Relaterad information

Kontakt

Ålegårdens förskola
Ålegårdsgatan 193-195
431 50 Mölndal
031-315 20 63 rektor
031-315 10 00 kontaktcenter

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Ålegårdens förskola
431 82 Mölndal

kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Ålegårdens förskola

Isabella Bengtsson
Rektor
Ålegårdens förskola
0704 67 78 99

Dela på:

Senast uppdaterad