Ålegårdens förskola

Ålegårdens förskola har inriktning äventyrspedagogik, som bygger på ett upplevelsebaserad lustfyllt lärande som består av problemlösning, deluppdrag och olika samarbetsövningar.

Med äventyrspedagogik lär man sig bättre om man använder hela kroppen, att man har roligt, upplever känslor och att man gör det tillsammans. Allas insatser är viktiga och man använder gruppens olika förmågor för att jobba mot ett gemensamt mål. Detta skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och skapar ett stort engagemang.

Barn och pedagoger på förskolan arbetar tillsammans för att skapa möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas och att stärka varandra tillsammans i gruppen.

Äventyrspedagogiken använder utemiljön och naturen som arena för upplevelse och lärande.

Relaterad information

Kontakt

Catarina Axell
Rektor
Pedagogisk omsorg
Ålegårdens förskola

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad