Barnsjövägens förskola

På vår förskola erbjuder vi dig och ditt barn en trygg, lugn och utvecklande verksamhet som skapar goda förutsättningar för ditt barns lärande och omsorg.

Barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn, därför får leken ett stort utrymme hos oss.

Gemensam enhet

Tillsammans med Höganäs förskola och Fågelstens förskola ingår vi i en enhet och har en gemensam förskolechef. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan och vår verksamhetsplan.

Vi i utformar innemiljön efter barnens lekar och det är barnens behov och intressen som styr verksamheten. Vi erbjuder ditt barn aktiviteter i mindre och större grupper både inne och ute.

Livslångt lärande

Vi vill ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar för ett lustfyllt och livslångt lärande. Det gör vi i samarbete tillsammans med barn, föräldrar och förskola. Vi kommer att träffas på föräldramöten, drop-in, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.  

Förskolan består av två avdelningar, Trollsländan och Grodan. Båda avdelningarna har barn i åldrarna 1-5 år. På varje avdelning arbetar fem-sex pedagoger i ett utvidgat arbetslag. Barngruppen varierar i storlek mellan 34-38 barn. Vi är ute minst en gång per dag, antingen på vår stora härliga gård eller på spännande utflykter i närmiljön. Maten får vi från vårt eget tillagningskök.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Barnsjövägens förskola
Barnsjövägen 8
437 35 Lindome
031-315 15 37 Barnsjövägens förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Barnsjövägens förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Höganäs förskola
Fågelstens förskola

Dela på:

Senast uppdaterad