Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vår verksamhet på Bifrosts förskola

Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvärderas utifrån våra styrdokument.

I vårt uppdrag ingår att arbeta med olika uttrycksformer som lek, sång o musik, skapande, rörelse, rytmik och drama. Allt vilar på trygghet och socialt samspel.

Ämnen som genomsyrar vår undervisning är språk, matematik och naturvetenskap/teknik.

Språk och kommunikation

Vi arbetar mycket med rim, ramsor, ordlekar och kommunikation i alla dess former. Barnen får möjlighet att uttrycka sig via estetiska lärprocesser såsom bild, sång, musik, dans, drama och film. Vi har förmånen att Bokbussen kommer till oss varje månad, då kan barnen själva låna böcker. Språkväskor finns att tillgå för de barn som har ett annat modersmål än svenska

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Läroplan för förskolan, Skolverket, 2011)

Matematik

På vår förskola är matematiken ständigt närvarande som en del av verksamheten. Vi arbetar mycket med vardagsmatematik bland annat genom att sortera, kategorisera, uppleva geometriska former, räkna och jämföra.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring" (Läroplan för förskolan, Skolverket, 2011)

Naturvetenskap/Teknik

Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Vi utgår från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap och skapar en naturlig förståelse för dess begrepp. Barnen är fulla av nyfikna frågor och tillsammans med pedagogerna söker de svar på dessa. Det kan ske genom promenader i skogen, med hjälp av experiment och ute på vår stora gård där det finns mycket att upptäcka.

Genom teknik utvecklar barnen sin kreativitet och tränar problemlösning. Barnen utforskar teknik bland annat genom att de erbjuds olika konstruktionsmaterial såsom lego, kaplastavar, mekano, och klossar.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, samt att de
 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" (Läroplan för förskolan, Skolverket, 2011)

Kontakt

Bifrosts förskola
Pinnharvsgången 1-2
431 47 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bifrosts förskola

Ylva Engvall
Förskolechef
Bifrosts förskola
031-315 94 30
0707-69 01 30
ylva.engvall@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-14 15.12